ЗАВРШНА СМЕТКА

 

Годишната завршна сметка за 2018 можете да ја симнете овде: Godisna smetka 2018 – 603

Годишната завршна сметка за 2018 можете да ја симнете овде: Godisna smetka 2018 – 787