КИНОПИС БР.55-56 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

ЈУБИЛЕИ/ JUBILEES

 

Илинденка Петрушева: ПЕМБЕТО БОЈА НА АЦО ПЕТРОВСКИ – по повод јубилејот

Валентино Димитровски: 30 ГОДИНИ „КИНОПИС“ – по повод јубилејот „30 години Кинопис“

Влатко Галевски: ОТКРИВАЊА – по повод јубилејот „30 години Кинопис“

Стојан Синадинов: ЧЕТИРИЕСЕТ ФЕСТИВАЛСКИ ГОДИНИ: ЗРЕЛАТА ДОБА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ФЕСТИВАЛ НА ФИЛМСКАТА КАМЕРА „БРАЌА

МАНАКИ“ – по повод јубилејот „40 години ИФФК Браќа Манаки“

Марина Костова: 25 ГОДИНИ ОД ПРЕД ДОЖДОТ – ПРВИОТ МАКЕДОНСКИ СВЕТСКИ ПРИЗНАТ КЛАСИК – по повод јубилејот „25 години од ПРЕД ДОЖДОТ на Милчо Манчевски“

 

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА

Дамјана Патчева: ВТОРА ШАНСА – ФИЛМ ЗА СЕКОЈДНЕВЈЕТО ШТО ПРОГОЛТУВА – за играниот филм ВТОРА ШАНСА, режија: Марија Џиџева, продукција: Смол мувс филмс и Биберче продукција, 2019

Александар Трајковски: КРСТОТ КАКО ПРАШАЊЕ НА ЖИВОТ ИЛИ СМРТ – / за играниот филм ГОСПОД ПОСТОИ, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЈА, режија: Теона Митевска, продукција: Сестри и брат Митевски, 2019

Златко Ѓелевски: МОДЕРНА БАЈКА ЗА АЛЧНОСТ, ОСАМЕНОСТ И ПОСЛЕДНАТА ПЧЕЛАРКА ВО ЕВРОПА – за документарниот филм МЕДЕНА ЗЕМЈА, режија: Тамара Котевска и Љубомир Стефанов, продукција: Аполо медија и Трајс филмс, 2019)

д-р Атанас Чупоски: ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ – УЧИЛИШТЕ ЗА ФИЛМСКАТА УМЕТНОСТ – за 40. издание на ИФФК „Браќа Манаки“ во Битола

Тони Димков: ДЕСЕТ ЛЕТА МАКЕДОКС – ПРОСЛАВЕНИ СО ДЕСЕТ МАКЕДОНСКИ ДОКУМЕНТАРЦИ – за 10. издание на МакеДокс, 2019

м-р Сунчица Веселиновска: ПОТРАГАТА ПО НОВИ ДЕБИТАНТСКИ ПРИКАЗНИ ПРОДОЛЖУВА – за 4. издание на ИФФ „КинеНова“ – Скопје, 2019

 

АНАЛИЗИ

акад. Катица Ќулавкова: СОНОТ ЗА ЕЛЕНОТ И СРНАТА: ИНТИМНАТА ПРЕПИСКА МЕЃУ ТЕЛОТО И ДУШАТА – анализа на филмот ЗА ТЕЛОТО И ДУШАТА, режија: Илдико Ењеди, 2017

 

ДОСИЕ

д-р Атанас Чупоски: МАКЕДОНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА ПО ПАДОТ НА КОМУНИЗМОТ

 

IN MEMORIAM

Маријана Терзин-Стојшиќ: СЕМЕТО НА ИСТОРИЈАТА НА КИРИЛ ЦЕНЕВСКИ

Стојан Синадинов: IN MEMORIAM, 2018-2019

 

ФЕСТИВАЛИ НА СТАРИ ФИЛМОВИ

д-р Атанас Чупоски: БОЛОЊА: ФИЛМСКИ ПАТОПИС ВО ШЕСТ ЗАПИСИ – за 33. издание на Фестивалот на новореставрирани филмови „Ил чинема ритровато“, 2019

м-р Игор Старделов: ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ИЛИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ – за 38. издание на ФЕСТИВАЛОТ НА НЕМ ФИЛМ во Порденоне, 2019

 

ИСТОРИЈА НА ФОТОГРАФИЈА

Благоја Дрнков: 110 ГОДИНИ ФОТОГРАФИЈА – факсимил и превод на првиот објавен текст од областа на историјата на фотографијата – потпишан од македонски автор, 1949

 

КНИГИ

д-р Ганка Цветанова: ЕДЕН ОПШТ ПОГЛЕД КОН КНИГАТА МУЗИКАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ ИГРАН ФИЛМ: ОД „ФРОСИНА“ ДО „ЛАЗАР“ – за книгата на д-р Александар Трајковски, во издание на Кинотеката на Македонија, Скопје, 2018

Leave a comment