Преземи:

Кинотечен месечник 15

Билтен 15

Скопје, 1979

 

Содржина:

ПОВОДИ

Милтон Манаки и неговото дело
– Милтон Манаки – првиот кинематографски зограв на Балканот
– Зборуваат за Милтон Манаки

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ

Македонските кинематографи во минатото
– За првото кино во Битола зборува Александар Чому
– Македонските кинематографи во 1935 год.

 

За македонскиот документарен филм
– Македонската документаристика
– Филмографија на македонскиот документарен и краткометражен филм за периодот 1945-1970 година

 

TЕМАТСКИ БЛОК: ЗА И ОКОЛУ ФИЛМСКОТО СЦЕНАРИО
– Четири одломки од размислувањата на тема: „Литературата и филмот“
– Драматургијата во македонскиот филм
– За кинотечниот месечник зборува академикот Славко Јаневски, автор на сценариото за филмот „Волча ноќ“
– Фрагметни од сценариото за филмот „Волча ноќ“ и „И бол и бес“

 

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
– Сценарио (превод)
– Книжевноста и филмот (превод)

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР
– Наместо „Ин меморијам“, Жан Реноар и неговите средби со непоминливоста
– Од фондот на кинотечната библиотека

Leave a comment