Преземи:

Кинотечен месечник 16

Билтен 16

Скопје, 1979

 

Содржина:

ПОВОДИ

Денови на филмската камера „Милтон Манаки“ реферати:
– Творечката улога на камерата
– Креативни можности на филмската камера
– Филмските сниматели во југословенскиот филм
– Камерата во македонскиот филм

 

Други прилози:
– Поздравен збор на Александар Ѓурчинов
– Рекоа за деновите на филмска камера „Милтон Манаки“
– Деновите на филмската камера „Милтон Манаки“ во југословенскиот печат
– Скица за творечкиот портрет на филмскиот снимател Киро Билбиловски
– По повод 50-годишнината од активната снимателска работа на Михаило Ал. Поповиќ

 

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
– Филмографија на македонскиот документарен и краткометражен филм (продолжение)

 

Leave a comment