Преземи:

Кинотечен месечник 19-20

Билтен 16

Скопје, 1980

Содржина:

ПОВОДИ

XX кинотечен циклус „НОБ во југословенскиот филм“
– Жанровски класификации на филмовите со тематика од НОБ (М. Чепинчиќ)

-Податоци за циклусот

XXI кинотечен циклус „Филмското творештво во Латинска Америка“
– Неизвесната граница меѓу животот и смртта (Ѓ. Василевски)
– Филмското творештво во Латинска Америка (И. Петрушева-
– Латиноамериканскиот филм – совест на еден континент (Б. Куновски)
– Разговор со Емилио Фернандес (Б.Р. Неварес -превод)
– Мрежа (А. Базен – превод)
– Првиот јуриш со Мачети (В. Погачиќ – превод)
– Политика, злато, јакаранда, герила, зборови, самоубиство (Ж. К. Бернаред – превод)
– Бразилскиот филм од 1963 до 1975 (П. А. Паранагуа- превод)
– Унидад популар и неговиот филм (Хибнер – Рекабарена – превод)
-Податоци и филмографи

 

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
– Кинематографијата во Македонија до 1918 г. (Д. Косановиќ – продолжение)

 

ЕСЕЈ
-Филмскиот гледач (М. Дифрен – превод)
-Филмот во служба на омасовувањето на вредностите (Ѓ. Василевски)

 

Leave a comment