Преземи:

Кинотечен месечник 22

Скопје, 1980

Содржина:

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
– Ричото Канудо: Теоријата на седумте уметности (превод0
– Ели Фор: Функцијата на филмот (превод)
– Бела Балаж: Филмска култура (превод)
– Жермен Дилак: Естетички мерија, препреки, интегрална кинеграфија (превод)
– Лев Куљешов: Монтажата како основа на филмот (превод)
– Жан Виго: Документарна точка на гледиште (превод)
– Славко Воркапиќ: Кон вистинскиот филм (превод)

 

ПОВОДИ

Денови на турскиот филм
– Слободан петровиќ: Во потрага по сопствениот идентитет

 

Денови на унгарскиот филм
– Благоја Куновски: Континуитетот на унгарскиот филм
– Ѓорѓи Василевски: Поетиката на скептицизмот во делата на Иштван Сабо и Миклош Јанчо

 

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
– Велимир Дејановиќ: Разговор со Светолик Никачевиќ

 

ИН МЕМОРИЈАМ
– Вјекослав Африќ ја сакаше малата слава – СЛАВИЦА
– Слободан Петровиќ: Алфред Хичкок – големиот филмски фантаз
– Кица Барџиева: Ролан Барт
– Карлос Лосада: Еден живот-една музика (превод)
– Слободан Петровиќ: Стив Мек Квин

 

ОТВОРЕН ФИЛМСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
– Кирил Темков: Поп-културата и филмот
– Ангел Киров: Поп-културата и поп-музиката во филмот

 

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Нови книги
– Кица Барџиева: „Теории на филмот“ на Ендру Тјудор (приказ)

Leave a comment