Преземи:

Кинотечен месечник 23

Скопје, 1981

Содржина:

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ

Скици за историјата на македонската филмска критика
– Мирослав Чепинчиќ: Македонска филмска критика
– Избор текстови:
Само варијации (С. Јаневски)
Пет импресии за домашниот филм „Далеку е соценто“ (С. Маркус)
„Три Ани“ (А. Алексиев)
Филмот и литературата (Т. Момировски)
Педагошка поема (Б. Заревски)

 

Старите кина во Македонија
– Основањето на киното на браќата Манаки (Павле Константинов)

ПОВОДИ

Кинотечна програма 1980-81
– Мирослав Чепинчиќ: Судбини во минување
– Децата на рајот (Р. Сремец), превод
– Благоја Куновски: Портрет на Ален рене
– Жан Габен и неговата судбина (А. Базен), превод
– Томислав Курелец: „Авантура“ на Антониони
– Ѓорѓи Василевски: Поетскиот ониризам на оживување на сенките
– Богдан Калафатовиќ: Надвор од возниот ред

 

ОТВОРЕН ФИЛМСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
– Ѓорѓи Василевски: Неколку напомени
– Надежда Пијаде: Кон филмот „Џеремаја Џонсон“

 

ИН МЕМОРИЈАМ
– Елегичниот поздрав на поетот на филмот – Рене Клер (Ѓ. Василевски)

 

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР
– Пишување на филмот како дидактичка авантура (М. Чепинчиќ)

Leave a comment