Преземи:

Кинотечен месечник 25

Скопје, 1981

Содржина:

ПОВОДИ:
Улогата на камерата во филмското творештво
– Никола Мајдак: Како да станете снимател
– Мирослав Чепинчиќ: Записи за македонските филмски сниматели
– Владимир Петриќ: Динамика на филмската слика (превод)
– Џанфранко Бететини: Динамиката на камерата (превод)

 

Кинотечна програма 1980-81
– Мирослав Чепинчиќ: „Големите очекувања“ и нивниот творец Дејвид Лин
– Љубомир Костовски: Нарцис го менува Рио Гранде
– Божидар Зечевиќ: Воркапиќевите монтажни секвенци во филмот „Трите воени другари“ на Френк Бозеџе

 

АРХИВ

 

Прилози за историјта на македонскиот филм
– Павле Константинов: Прилог кон филмографијата на браќата Манаки
– Стефан Хаџи Андоновски: Филмографијата на кино-клубот „Милтон Манаки“ од Битола

 

Скици за историјата на македонската филмска критика:
– Мирослав Чепинчиќ: Македонската филмска критика (III дел)
– Избор текстови:
Современоста како предизвик (В. Попов)
„Леб и чоколадо“ (Љ. Костовски)
Во црното (З. Јовановски)
Афирмација на хуманоста (М. Петровски)
„Соблекување“ (А. Ѓурчинов)

Leave a comment