Преземи:

Кинотечен месечник 26

Скопје, 1982

Содржина:

АРХИВ  НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
– Бане Чадикоски: Кон документарниот филм „Македонија “ од 1923 г.
– Сеќавања на Ѓорѓи Василев Цицнев од Струмица за првите кинематографски активности во тој регион
– Павле Константинов: Научно-информативните помагала за пишувани и фотодокументи

 

ПОВОДИ:

Кинотечна програма 1980-81
– Љубомир Костовски: Кон новата Атлантида
– Благоја Куновски: За „Кота Збирски“
– Слободан Петровиќ: Акира Куросава – големиот бран
– Благоја Куновски: За „З“ на Коста Гаврас

 

Од кинематографското искуство во неврзаните земји
– Благоја Куновски: Третиот филмски свет
– Мирослав Чепинчиќ: Неврзаните кинематографии и нивните естетички постулати

 

35 години од организираната кинематографија во СР БиХ
– Ацо Штака: Почетоците на филмот во Босна и Херцеговина

 

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
– Ѓорѓи Василевски: Границите на антагонизмите меѓу теоријата на филмот и филмската практика

ИН МЕМОРИЈАМ
– Мирослав Чепинчиќ: Смислата за класика и вкусот на комерцијализмот
– Илинденка Петрушева: Глобер Роча – револуционерниот филмски поет од „Зелениот континент“

 

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР
– Трибина за Куросава (С. Петоровиќ)
– В. Петриќ: Динамика на филмската слика (превод)

 

Забелешка:
Фотографските илустрации во овој број се од филмот „Македонија“, снимен во 1923 г.

Leave a comment