Преземи:

Кинотечен месечник 27

Скопје, 1982

Содржина:

АРХИВ  НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
– Делчо Костадиновски: За Македонија во странските архиви

 

Од животот и делото на Трајче Попов
– И. Петрушева: Кроки за портрет
– А. Поповски: Трајче Попов – живот и дело
– Разговор со Трајче Попов

 

ПОВОДИ:

Програма на канадски експериментален филм
– Б. Куновски: Канадски експериментален филм

 

Кинотечна програма 1981-1982
– Љ. Костовски: Англискиот капричо
– Б. Куновски: Филмовите на Франсоа Трифо, со акцент врз „Украдени бакнежи“
– Мирослав Чепинчиќ: „Сенсо“, Висконти и крајот на неореализмот
– Љ. Костовски: Освојувачот на северниот пол
– Т. Османл: „Нибелунзите“ или за призвот на сеништата на минатото
– Б. Куновски: Граѓанска декаденција под лупа

 

Третиот филмски свет:
– С. Петровиќ: Распродажба на соништа
– Разговор со Стјаџит Реј (превод)

 

ИН МЕМОРИЈАМ
– Мирослав Чепинчиќ: Абел Ганс – проколнат целулоиден пророк

 

ОТВОРЕН ФИЛМСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
-И. Петрушева: Филмот и воспитувањето

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР
– Д. Рубен: Информација за Деновите на полскиот и Деновите на кинескиот филм
– Т. Фрелих: Кинеска кинематографија

 

Забелешка:
Фотографските илустрации за овој број се од фото-документацијата на Трајче Попов

Leave a comment