Автор: Игор Старделов

Кинотека на Македонија, Скопје, 2003

214 стр., слики, библиографија, 24см.

ISBN 9989-643-14-8

Leave a comment