– Задолжително e носењето лична заштитна опрема (маска) за сите посетители на киното. Маската е задолжителна за цело времетраење на посетата на киното, во сите простории: хол, тоалет, кино сала за цело времетраење на проекцијата.

– Задолжително е одржување физичка дистанца од 1,5 – 2 метри помеѓу посетителите пред билетарницата, пред влезот во холот, пред влезот во кино салата и евентуално купување на шанкот.

– Не е дозволено стоење и групирање на посетителите од публиката во холот или кино салата.

– Задолжителна дезинфекција на рацете за сите посетители при влез во киното.

– Задолжително мерење на телесната температура на сите посетители при влез во киното.

Билетот се купува на билетарница, задолжително е одржување дистанца од 1,5 до 2 метри, и истото растојание меѓу вработениот и посетителот.

– Задолжително седење само на местото за седење обележано на билетот.

– Користењето на тоалетите е ограничено на максимум двајца посетители во исто време.

 

Leave a comment