Кинематографиите на малите народи: резултати од меѓународниот симпозиум одржан во Скопје на 28 и 29 септември 1995

Кинематографиите на малите народи: резултати од меѓународниот симпозиум одржан во Скопје на 28 и 29 септември 1995

Редакција: Борис Ноневски, Дубравка Рубен Превод на македонски: Жанета Станоевска, Чедо Цветановски Превод на англиски: Весна Масловариќ Кинотека на Макеедонија,Скопје, 1997 ISBN 9989-643-07-5
Филмскиот кадар и неговата естетска суштина: свечено издание во чест на стогодишнината на филмот

Филмскиот кадар и неговата естетска суштина: свечено издание во чест на стогодишнината на филмот

Автор: Стефан Сидовски Кинотека на Македонија, Скопје, 1995 Едиција: Естетичка лабараторија 248 стр., илустр., 20см ISBN 9989-38-000-7 (кн.) ISBN 9989-38-015-5 (ед.)
  • 1
  • 2