Јавна дејност

Одделот за јавна дејност изведува активности од областа на презентирањето, промоцијата и прикажувањето на филмовите што ги поседува Кинотеката – преку издавање на филмови, филмски и други материјали, како и преку организирање на разни ретроспективни ревии, манифестации и изложби – како во државава, така и во странство.

Фототека

Неразделен дел од филмското производство се и филмските фотографии, плакатите и другиот пропаганден материјал кој се чува во фототеката. Во неа се прибрани и обработени над 45.000 фотографии, 607 плакати, над 34.000 примероци пропаганден материјал (каталози, програми, афиши итн.), 4.800 фото негативи, 1.270 слајдови, 390 костимографски скици, 155 сценографски скици и 380 фолии. Тоа се над 80.600 единици – само од националната продукција. Исто така, фототеката при Кинотеката на Македонија располага и со голем број плакати и пропаганден материјал од странската продукција.

Kонтакт: Силвана Јовановска silvanaj@maccinema.com

Пишана документација

Одделението за пишана документација е задолжено да ги собира, заштитува и обработува пишаната граѓа и придружната документација од областа на филмот: синопсиси, сценарија, книги на снимање, дијалог листи и други документи (авторски договори, договори за копродукции, лични документи на филмските автори и сл.). Досега, во овој оддел се собрани и обработени повеќе од 400.000 единици на разни документи и материјали, сместени во архивски кутии на околу 200 должни метри.

Kонтакт: Милка Капсарова-Зоксимовска milkakz@maccinema.com

Издавачка дејност

Меѓу другите активности на Кинотеката спаѓа и публикувањето и печатењето на книги од областа на историјата и теоријата на филмот. Досега, Кинотеката има издадено 26 наслови. Кинотеката го издава и периодичното списание за историја, теорија и култура на филмот и другите уметности КИНОПИС, кое излегува двапати годишно. Освен тоа, од областа на електронското издаваштво, во 2000 година Кинотеката го издаде и мултимедијалниот ЦД-РОМ „Векот на филмот во Македонија“.

Kонтакт: Петар Волнаровски petarv@maccinema.com

Кино сала

Во 2006 година Кинотеката го прослави својот 30-годишен јубилеј во новите простории во објектот на библиотеката „Другарче” со киносала, видеотека и филмолошка книжарница, постојана музејска поставка, изложбена галерија, библиотека, фототека…

По целосното реновирање и опремување со 35мм. филмски проектори и сараунд аудио систем, и 136 места за седење, на 10 октомври 2006 година започнува редовната филмска програма во кинотечното кино. Се одржуваат повеќе циклуси меѓу кои и: „Македонски филм”, „Авторски филм”, „Чаплин-идентитет на филмот”, „Висконти”, „Исток-Запад”, „Недела на францускиот филм” и т.н.

Во годините што следуваат се одржуваат голем број циклуси на познати автори, режисери и директори на фотографија, потоа претставување на голем број национални кинематографии, како и фестивали, премиери и промоции. Гости во Кинотеката, покрај другите беа и: Јиржи Менцл, Наталија Бондарчук, Маноло Де Оливеира, Тиери Арбогас, Лордан Зафрановиќ, Желимир Жилник и други.

Во 2015 година, кино салата беше реновирана, односно се постави нова опрема за дигитални проекции, ДЦП проектор, медиа, Блу-реј и ДВД плеер, а беше поставено и ново проекционо платно.

 

ПОДАТОЦИ ЗА ПОСЕТЕНОСТ НА КИНОТЕЧНИТЕ ПРОЕКЦИИ 

ВО ПЕРИОД ОД 2015 ДО 2018 ГОДИНА

 

ГодинаПроекцииНасловиПосетители
20152762078811
201636326713275
20172553629198
2018 (1–6 месец)2482409522

 

Контакт: Бојан Станишиќ bojans@maccinema.com