АНДРЕЈ ТАРКОВСКИ: ФИЛМСКА МОЛИТВА, вовед во филмот на д-р Атанас Чупоски (филмолог, Кинотека)

ФФФ ПРОЛЕТНИ ОНЛАЈН МИГРАЦИИ / PFF SPRING ONLINE MIGRATIONS Види го филмот од 21-31 мај на / See the film from 21-31 May on: https://cinesquare.net/#/movie/1527/_… trailer: https://vimeo.com/364043641 АТАНАС ЧУПОСКИ е писател и режисер, доктор на филолошки науки. Вработен е како филмолог советник во Кинотека на Северна Македонија, сценарист и режисер е на седум документарни и еден краткометражен игран филм. Автор е на дваесетина ТВ-емисии во продукција на МРТ и стотина радиоемисии во продукција на Канал 103 и Радио Равел. Автор е на четири книги и над стотина книжевни и филмолошки студии, есеи, песни, раскази и публицистички текстови. Професор е по Историја на филм, Теорија на филм и Литература, филм и политика на два македонски приватни универзитети. Член е на Друштвото на писателите на Македонија, на Друштвото за компаративна книжевност на Македонија и на Центарот за култура и културолошки студии.

Leave a comment