Кинотеката ви подарува примерок од списанието „Кинопис“ со секој купен билет за проекциите на нашата филмска програма.

„Кинопис“ е периодично списание за историја, теорија и култура на филмот и другите уметности кое излегува веќе 32 години.

Се гледаме во Кинотека, со запазување на здравствените протоколи…

Leave a comment