Резултати од симпозиумот – Почетоците и првата етапа од развојот на инстиуционално организираната кинематографија во Македонија – одржан во Скопје на 16 и 17 јуни 1988 година

Кинотека на Македонија, 1990

285 стр., 20 см.

Leave a comment