РАСПОРЕД НА ПРОЕКЦИИ / PROGRAM SCHEDULE

 

Скопје, Кинотека на Северна Македонија/ Skopje, Cinematheque of North Macedonia

 

7ми април, 20:00 часот – ОТВОРАЊЕ / 7th of April, 20:00h – OPENNING

ТИШИНАТА НА РИБАТА ШТО УМИРА“ на Василис Кекатос / ГРЦИЈА, 2019 / 19мин.

„НЕ БИ САКАЛ ДА СУМ НЕПРИСТОЕН, НО МОРАМЕ СЕРИОЗНО ДА РАЗГОВАРАМЕ“ / на Јоргос Георгопулос / ГРЦИЈА / 2019 / Трагикомедија / 99мин.

“THE SILENCE OF THE DYING FISH”, short movie by Vassilis Kekatos / GREECE, 2019 / 19min.

 “NOT TO BE UNPLEASANT, BUT WE NEED TO HAVE A SERIOUS TALK” by Giorgos Georgopoulos / GREECE, 2019 / Dark Comedy / 99min.

 

8ми април, 20:00 часот / 8TH of April, 20:00 h.

„БЈУТИ“ – краток филм на Танос Либеропулос / ГРЦИЈА, 2020 / 20мин.

„НЕВИДЛИВ“ на Димитри Атанитис / ГРЦИЈА, 2016 / Драма / 85мин

 

BEAUTY” – short film by Thanos Liberopoulos / GREECE, 2020 / 20min.

“INVISIBLE” by Dimitri Athanitis / GREECE, 2016 / Drama / 85min.

 

9ти април, 20:00 часот / 9th of April, 20:00h.

„ПОГЛЕД ОД БАЛКОНОТ“ – краток филм на Арис Капланидис / Грција, 2022 / 12мин.

„ЖЕНА – УБИЕЦ / ФОНИСА“ на Ева Натена / ГРЦИЈА, 2023 / драма / 99мин.

 

“FROM THE BALCONY” by Aris Kaplanidis / GREECE, 2022 / 12min

“MURDERESS” by Eva Nathena / GREECE, 2023 / Drama / 99min.

 

 

 

 

„НЕВИДЛИВ“ на Димитри Атанитис / ГРЦИЈА, 2016 / Драма / 85мин

 “INVISIBLE” by Dimitri Athanitis / GREECE, 2016 / Drama / 85min.

 

Авторот и режисер Димитри Атанитис е член на Европската филмска академија, со реализирани 11 играни филмови со референци и 60 награди за неговата работа ширум светот. Во неговиот филм „НЕВИДЛИВ“ (2016), кој освои 17 награди на меѓународни филмски фестивали, Атанитис усвојува иновативен пристап кон филмската форма и нарација.

Author and director Dimitri Athanitis is a member of the European Film Academy, with 11 feature films with references and 60 awards for his work worldwide. In his film “INVISIBLE” (2016) that won 17 awards in International Film Festivals, Athanitis adopts an innovative approach towards film form and narration.

Краток синопсис:

Арис е ненадејно отпуштен од фабриката во која работи. Чувствувајќи се како жртва, тој чекор по чекор станува опседнат со идејата да ја земе правдата во свои раце. Во моменти кога тој се чувствува целосно подготвен да продолжи со својата цел, неочекувано се појавува неговата поранешна сопруга, оставајќи му го нивниот мал син.

Short synopsis

Aris is suddenly fired from the factory where he works. Feeling victimised, he becomes gradually obsessed with the idea of taking justice into his own hands. He is ready to proceed with his goal, when his ex-wife appears unexpectedly, leaving their little son with him.

 

 

„ЖЕНА-УБИЕЦ / ФОНИСА“ на Ева Натена / ГРЦИЈА 2023

“MURDERESS” by Eva Nathena / GREECE, 2023 / drama / 99min.

Ева Натена е родена на Крит. Студирала на Атинската школа за ликовни уметности. Работела како асистент на сценографот Дионисис Фотопулос, а потоа продолжила да работи со театарски и филмски режисери како Коста Гаврас и Пантелис Вулгарис. Трипати била наградувана со Државна награда за костимографија.

Eva Nathena was born in Crete. She studied at the Athens School of Fine Arts. She worked as an assistant to set designer Dionysis Fotopoulos and then she went on to work with stage and film directors such as Costa Gavras and Pantelis Voulgaris. She was three times awarded the State Prize for Costume Design.

 

Краток синопсис:

Базиран на класичното ремек дело на Александрос Пападијамантис, филмот „ЖЕНА-УБИЕЦ / ФОНИСА“ се одвива на оддалечен остров во Грција, околу 1900та година. Хадула, која го изгубила својот сопруг на млада возраст, е жена која научила да преживува во крајно патријархално општество.

Но Хадула не толку лесно ја прифаќа таа судбина. Нејзината лична, внатрешна, бликава револуција набргу ќе биде изразена. Жртви на нејзиниот испад се малите девојчиња на островот, кои таа ги ослободува од општествениот и економскиот товар што го носи нивното постоење… со одземање на нивните животи. Нејзините постапки ќе ја доведат лице в лице со властите.

Short synopsis:

Based on the classic masterpiece by Alexandros Papadiamantis, “Murderess” takes place on a remote island in Greece, around 1900. Hadoula, who lost her husband at a young age is a woman who has learned to survive in an extremely patriarchal society.

But Hadoula reacts. Her personal, internal, bubbling revolution is soon externalized. The victims of her outburst are the little girls of the island, which she sets free from the social and economic burden that their existence entails… by taking their lives. Her actions will bring her face-to-face with the authorities.

 

 

 

„НЕ БИ САКАЛ ДА СУМ НЕПРИСТОЕН, НО МОРАМЕ СЕРИОЗНО ДА РАЗГОВАРАМЕ“ / на Јоргос Георгопулос / ГРЦИЈА / 2019 / Комедија, драма / 99мин

 “NOT TO BE UNPLEASANT, BUT WE NEED TO HAVE A SERIOUS TALK” by Giorgos Georgopoulos / GREECE / 2019 / Comedy, drama / 99min.

Јоргос Георгопулос студирал режија на Школата за филм Ликургос Ставракос, а подоцна и социологија на Универзитетот Рома I. Режирал документарни и играни филмови. Со неговиот прв долгометражен филм, “TUNGSTEN”, патувал на многу филмски фестивали ширум светот и добил бројни награди. Филмот „ПОДОБРО ДА РАЗГОВАРАМЕ ОТКОЛКУ ДА БИДАМ НЕПРИСТОЕН“ е негов втор долгометражен филм со две награди и 14 номинации.

Giorgos Georgopoulos studied directing at Lykourgos Stavrakos School of Cinematography and later Sociology at Universita Roma I. He directs fiction and documentaries. “TUNGSTEN”, his first feature, travelled to many film festivals worldwide and claimed numerous awards. “NOT TO BE UNPLEASANT, BUT WE NEED TO HAVE A SERIOUS TALK” (2019) is his second feature film with two awards and 14 nominations.

 

Краток синопсис:

На Арис сè му оди од рака. Како манипулант, како во неговата работна средина така и во личниот живот, тој ужива во животот како безгрижен женкар и миленик на неговиот шеф. Неговата среќа ќе се промени кога ќе открие дека е носител на сексуално пренослив вирус кој е смртоносен само за жените. Но, тој е и единствената надеж за пронаоѓање на лековита вакцина, доколку открие која од неговите поранешни девојки е носител на првиот вирусен вид.

Short synopsis:

Aris has everything going for him. Being a user both in his working environment and his personal affairs, he has been enjoying life as a carefree womanizer and his boss’ pet. His luck is about to change when he discovers he is a carrier of a sexually transmitted virus that is lethal only for women. But he is also the only hope for a curing vaccine, if he finds which one of his ex-girlfriends had the first viral strain.

 

ГРЧКИ КРАТКИ ФИЛМОВИ

GREEK SHORTS

 

 

„БЈУТИ“ – краток филм на Танос Либеропулос / ГРЦИЈА, 2020 / 20мин.
BEAUTY” – short movie by Thanos Liberopoulos / GREECE, 2020 / 20min.

Краток синопсис:

Кали, невработена млада жена која живее со нејзината мајка која постојано ја контролира, бара излез низ блескавиот, но суров универзум на YouTube beauté. Таа ќе ги надмине своите граници за да ги задоволи нејзините неколку претплатници, а притоа да има насмеано лице и да одржува совршена претстава за себе.

Short synopsis:

Callie, an unemployed young woman living with her controlling mother, is looking for a way out through the glittery yet cruel YouTube beauté universe. She will go beyond her limits to please her handful of subscribers while keeping up a smiling face and maintaining a perfect image.

 

„ПОГЛЕД ОД БАЛКОНОТ“ – краток филм на Арис Капланидис / Грција, 2022 / 12мин
“FROM THE BALCONY” by Aris Kaplanidis / GREECE, 2022 / 12min

Краток синопсис:

Лина е средовечна госпоѓа која се чини дека никогаш не се поместува од балконот на својот стан, вмешувајќи се во се што се случува во нејзиното видно поле. Некои соседи се изненадени од нејзиното однесување, но повеќето ги нервира нејзиниот постојан поглед кон нив, се додека еден ден Лина ќе ја снема од балконот и тоа мало соседство ќе се промени засекогаш.

Short synopsis:

Lina, a middle-aged lady who never leaves the balcony of her house, intervenes in everything that happens within her visual field. Some are surprised by her attitude, but most are annoyed by her constant gaze on them. Until Lina is no longer there and that little neighborhood changes forever.

 

 

„ТИШИНАТА НА РИБАТА ШТО УМИРА“ на Василис Кекатос / ГРЦИЈА, 2019 / 19мин.

“THE SILENCE OF THE DYING FISH”, short film by Vassilis Kekatos / GREECE, 2019 / 19min.

Краток синопсис:

Макис работи во фарма за риби. Одејќи на работа едно утро, го известуваат дека починал ден претходно. По неуспешните обиди да докаже дека е жив, тој ја прифаќа својата судбина и го поминува својот последен ден пред неговиот погреб обидувајќи се да обезбеди засолниште за своите сакани канаринци.

Short Synopsis:

Makis is a fish farm worker. On his way to work one morning, he is informed that he has died the day before. After failed attempts to prove that he is alive, he accepts his fate and spends his last day before his funeral trying to secure shelter for his beloved canaries.