Автор: Георги Василевски

Превод на странски јазици: Наташа Ѓондева, Костадина  Мокрова

Едиција: Филмолошки студии

Кинотека на Македонија, Скопје, 2002

ISBN 9989-643-12-1

Leave a comment