Автор: Георги Василевски

Едиција: Филмолошки студии

Кинотека на Македонија, Скопје, 2003

396 стр., слики, 24 см.

ISBN 9989-643-17-2

Leave a comment