…и Акција! Проектот Еразмус+ го имаше својот прв Транснационален проектен состанок во Охрид, Република Северна Македонија. На координаторот на проектот Кинотека на Северна Македонија/ Кинотека на Северна Македонија му се придружија партнери од EDC EKSEDRA, Здружение за образование во областа на природните науки, уметностите и архитектурата (Словенија), Ириг Мој Град (Србија), Asociación Extremundo (Шпанија) и Zdruzenie tradicii obrazovanie historija I kultura (Бугарија). Средбата се одржа во Охрид. Се разговараше за првиот проектен  Интелектуален аутпут, методологијата, истражувачките активности, националната анализа и беа направени планови за понатамошен развој на материјалите. Истотака беше организирана и екскурзија за учесниците, низ Охрид, македонскиот бисер.