Каталогот го подготвија: Павлина Пановска, Мими Ѓоргоска-Илиевска, Владимир Ангелов и Игор Старделов

Кинотека на Македонија, Скопје, 2001

ISBN 9989-643-11-3

Leave a comment