КИНОПИС БР1 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ

(прилози за историјата на филмот во Македонија)

-Време на експерименти и разонода   – за животот и делото на Кирил Миноски, еден од пионерите на филмот во македонија (Илинденка Петрушева)

-Благоја Дрнков – предизвик по неочекуваното (Дубравка Рубен)

-Киноприкажувачот Трифун Хаџијанев од Воден (Борис ноневски)

ПОРТРЕТ

-Петре Прличко (Георги Василевски)

ТЕОРИЈА

-Артистот во светлината на теоријата на информацијата (Кшиштоф Зануси)

ДОСИЕ

-Декларација од Делфи-европска аудио-визуелна повелба

СООЧУВАЊА

-Будење од сонот или..македонскиот филм вчера,денес и утре (Благоја Куновски)

-Дневните гласила и филмската критика (слободан Петровиќ)

ГОДИШНИНИ

-Чаплин (Ранко Маринковиќ)

-Деценија на Манакиевите филмски средби (Мирослав Чепинчиќ)

ФОТОГРАФИЈА

-Хронологија на фотографските пронајдоци

-Фотографијата и световите (Звонко Ѓокиќ)

ТЕЛЕВИЗИЈА-ВИДЕО

Сеќавање: Војне Петковски-25 години од првото емитирање на ТВ емисија од Скопје

-Ви-ТВ-део (Катица Трајковска)

IN MEMORIAM

-Серџо Леоне 1929-1989 (Мирослав Чепинчиќ)

-Салвадор Дали 1904 – 1989-моите филмски тајни

СТАРИ -НОВИ ФИЛМОВИ

-Дивеењето на злата крв (за „Животот со стрико ми“ на К. Папиќ) – георги Василевски

-Жртва-та на Тарковски (Конча Пирковска)

-Портрет на убиецот во младоста (за филмот„Краток филм за убивањето“ на Кшиштов Кишловски) Стојан Синадинов

-Еретичкото очовечување на Христос (за „Последното Христово искушение“ на Мартин Скорсезе) – Благоја Куновски

-Проекција на меланхолијата(за филмовите„Авантура“, Ноќ и Затемнување“ на Микеланџело Антониони) – Сузана Милевска

-Скици за портретото на нео – конзервативизмот (за годинашните оскаровци) – Љубомир Костовски

ФЕСТИВАЛИ

– Порденоне 88 – Фестивал на немиот филм (Марко Ковачевски)

-Кан 89 – Она што ќе се памети (Благоја Куновски)

ХРОНИКА

-Изложба„Браќа Манаки“-Павлина Гргуревиќ

-Вистината во фотографијата (по повод изложбата„15 години на фотографијата“) -Сузана Милевска

-Во јадрото на ентузијазмот(за активноста на фото-клубот„Елема“ – Цветан Гавровски

Видео колонија – првпат! (Катица Трајковска)

-Симпозиуми во нашата кинотека (Мирослав Чепинчиќ)

НОВИ ИЗДАНИЈА

-Поетиката на Анджеј Вајда (по повод книгата„Филмот наречен желба“) – Игор Старделов

Leave a comment