КИНОПИС БР 16. ПРЕЗЕМИ

 

СОДРЖИНА

ЈУБИЛЕЈ – 20 ГОДИНИ КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА
Тркалезна маса „Македонскиот филм и моделите на националната култура“ (14.11.1996)-Борис Ноневси: Македонскиотм филм и моделите на националната кулутра
-Бојан Иванов: Дихотомијата во моделите на националната кулутра
Милан Ѓурчинов: Филмот- синтеза меѓу универзалното и локалното
–Кирил Темков: Дали филмот е национална уметност
-Љубомир Костовски: Постојните кулутни модели – увезени модели
-Владимир Георгиевски: Неопходен разговор со сопственото минато
-Јадранка Владова: Филмот како систем од јазици
-Елизабета Шелева: Македонскиот филм во балканскиот културен интертекст
-Александар Прокопиев: Филмот наш насушен
-Јелена Лужина: Македонскиот филм – спротиставен или приспособен кон моделите на националната култура
-Сузана Милевска: Симболичкиот поредок и моделите на националната култура во македонскиот филм
-Георги Василевски: Варијациите на тема бегство во македонскиот филм
Мирослав Чепинчиќ: Филмските простори наспроти урбаните простори како една од референциите на македонската кинематографска практика
-Роберт Алаѓозовски: Маргиналните слоеви и поновиот македонски филм

Хронологија
-20 – години Кинотека на Македонија (И. Петрушева)

ПРЕТРАГИ
-Исмет Диздаревиќ: Влијанието на психолошките особености на личноста врз актерското творештво
-Тудор Елијад: Избор/ Определба (за и околу филмското сценарио)

IN MEMORIAM
Марсел Карне (1909-1996)
-Георги Василевски: Поетскиот реализам во делата на Марсел Карне

ФОТОГРАФИЈА
-Бојан Иванов: „Фотомедија ‘96“ – изложбата и изложеното

СТРИП
-Томислав Османли: Од митови до Вигиланти

ФЕСТИВАЛИ-ФИЛМОВИ
-Сузана Милевска Градот како простор за виртуелно уживање (кон фестивалот на електронски уметности – Ротердам, 1996)
-Роберт Алаѓозовски: Ултимативна икона на 90-тите (за филмот „Броење возови“)

Leave a comment