КИНОПИС бр 10 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

-Апел од г. Федерико Мајор, генерален директор на УНЕСКО, со цел да се зачува меѓународното филмско наследство – сведоштво на XX век
– Апел од меѓународниот научен симпозиум „ Бегалците и филмот“ (Скопје, 1 и 2 декември 1993)- Борис Ноневски: За создавањето на филмската документација во Македонија

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ
– Стивен Ботомор:
Време на војна (документи за филмските снимања на балканските војни)
– Игор Старделов: Филмски документи со драгоцено значење (филмски материјали снимени за време на Првата светска војна на почвата на Македонија од странски воени сниматели)

ТЕОРИЈА
-Емилио Гарони:
Филмски јазик

ИСТРАЖУВАЊА
-Живко Андревски:
Македонските среќни (ТВ) робови

ФИЛМОТ, ТЕАТАРОТ И ПУБЛИКАТА

– Исмет Диздаревиќ: Психолошките димензии на публиката

ФОТОГРАФИЈА

Меѓународниот семинар за фотографија (Скопско лето 93)
– Хелен Сиер:
Предавања за современата британска фотографија
– Милан АЛексиќ:
Чување и изложување архивски обработени фотографии

IN MEMORIAN

Јелена Лужина: Fellini, Addio
-Мирослав Чепинчиќ: Синеаст помеѓу времето и вечноста (потсетување на творештвото на Франце Штиглиц 1919 – 1993)

МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ДЕНЕС

Се снима

-„Ангели на отпад“, игран филм на Димитрие Османли (фото репортажа)
– Илинденка Петрушева: Отпадот е бивша вредност (разговор со Томислав Османли, сценарист на „Ангели на отпад“)

СРЕДБИ

Иван Ивановски: Вредностите и предностите на театарската и филмската музика( интервју си композиторот Љупчо Константинов)

ПОВОДИ

Во пресрет на 100 годишнината од појавата на филмот

-Весна Масловариќ: Meѓународно одбележување на јубилејот ФИАФ
-Игор Старделов: За и околу јубилејот (50 ти) Конгрес на ФИАФ

ФЕСТИВАЛИ

-Ѓеорги Василевски: Магијата и технологијата (не) се ривали (Венеција 93)
– Дејан Косановиќ „ Денови на немиот филм“ – дванаесетти пат (Порденоне 93)
-Ѓеорги Василевски: Инерција или инвазија на протестот (Врњачка Бања 93)
– Душко Димитровски: Сентимент, но не и мелодраматичност (Виенале 93 и Дијагонали 93)
-Благоја Куновски: Во меката на светската филмска уметност (37-от Лондонски Фестивал на Фестивалите)

ФИЛМОВИ

– Златко Андреевски: Династија..а ла Корлеоне (За филот „КУМ“-III)

-Благоја Куновски: Aлтмановиот потсмев за Холивуд (за филмот„ Играч“)

НОВА ИЗДАНИЈА

– Дубравка Рубен: Без македонски белези (за книгата „Малиот човек – трети-от македонски филм“)

Leave a comment