КИНОПИС БР.15 ПРЕЗЕМИ

 

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ

(прилози за историјата на филмот во Македонија)

– Илинденка Петрушева: Поглед кон непознатите пространства (белешки за странски филмски снимања во Македонија меѓу двете светски војни)

 

ТЕОРИЈА

Мирослав Чепинчиќ: Естетички простори на филмот

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД

– Елизабета Шелева: Поетика на филмската тишина

-Велимир Абрамовиќ: Филмот како нематеријален феномен

-Тадеуша Мичка: Виртуелната реалност како постмодерна игра

 

ПРЕТРАГИ

– Неделчо Милев: Лицедејската полифонија на Чаплин

-Наум Пановски:Аденоид Хинкел против Артуро Уи (белешки за Чаплин)

МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ДЕНЕС

за играниот филм САМОУНИШТУВАЊЕ на Ербил Алтанај

-Мирослав Чепинчиќ: Испробување на субверзивни визуелни варијанти

– Сунчица Уневска:Копија верна на оргиналот

-Љубомир Костовски:Сила на воздухот

-Георги Василевски:Благотворните изливи на иронијата

-Кирил Темков: Женски судбини во светот на празнотијата (кон феноменологијата и естетика на женските ликови во филмот „Самоуништување“)

-Љупчо Тозија: Актерска игра наспроти самоуништувањето

 

ФОТОГРАФИЈА

-Сузана Милевска: Фотографската репрезентација како апропријација

-Пјер Асулен: Интервју со анри Картие – Бресон

ФЕСТИВАЛИ

– Благоја Куновски: Фестивалски паралели (за филмските фестивали во Берлин, Кан и Загреб – а996)

– Марина Костова: Филмските фестивали во Прага и Карлови Вари – 1996

Leave a comment