Преземи: КИНОПИС БР.17

 

СОДРЖИНА

 

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ
(прилози за историјата на филмот во Македонија)
-Костадин Костов: Момчето од Крива Паланка кое го создаде кралот на францускиот филм (сиже за краток расказ)

БРАЌА МАНАКИ
-Игор Старделов: Балканските „сликари на светлината“ во темнината на историјата ( кон монографијата „Творештвото на браќата Манаки“, Скопје 1996)
-Томислав Османли: Книга на предубедувања и противречности (кон книгата „Браќа -Манаки – Грчките пионери на балканскиот филм“ од Христо К. Хрисодулу, Солун, 1995)
-Марјан Цуцуи: Нови факти во врските на браќата Манаки со Романија
-Игор Старделов: Трајна заштита на филмското наследство на браќата Манаки

ФИЛМОТ ВО БАЛКАНСКИОТ КУЛУТРЕН КОНТЕКСТ
-Кирил Темков: Филмот и Балканот (кон научниот проект „Филмот во балканскиот културен контекст„)
-Костадин Костов: Кирил Петров – пионер на филмот во Бугарија

ТЕОРИЈА
-Мирослав Чепинчиќ: Филмската естетика и филмски изразни средства
-Георги Василевски: Знаковната трихотомија на кадарот (семиолошка анализа на кадарот на „Пред дождот“)

ЕСЕЈ
-Роберт Алаѓозовски: Сериските убиства на филмот (по повод филмовите „Седум“ и „Имитатор“)

ИНТЕРВЈУ
-Сузана Милевска: Ренесанса на црно-белиот филм (Разговор со Марсел Мартен)

IN MEMORIAM
Марчело Мастројани (1923-1996)
-Георги Василевски: Ренесансниот витез на скепсата

СТРИП
-Томислав Османли: Суперхерои на современата митологија („Супермен“ и „Бетмен“, мултимедиумски знаци)
-Виктор Шиков: Дремка во Хипнополис (македонскиот кварт на стрипот)

ФЕСТИВАЛИ
17-ти интернационален фестивал на филмската камера „Браќа Манаки“ – Битола ‘96
-Мирослав Чепинчиќ: Постфестивалски импресии
-Сузана Милевска: Гласот и светлината на невидливото (за филмовите „Спроти брановите“ и „Маброши“)

Филмски фестивали во 1996 (Лондон, Виена, Валјадолид и Локарно)
-Благоја Куновски: Филмски фестивалски паноптикум

ФИЛМОВИ
-Роберт Алаѓозовски: Низ смеа до солзите (за филмот „Фарго“)
-Сунчица Уневска: Вечната сила на злото (за филмот „Убавите села убаво горат“)

НОВИ ИЗДАНИЈА
-Владимир Ангелов: Една значајна монографија (за книгата „Се сеќаваме ли на Аки Павловски, првиот директор на „Вардар филм“ од Мишко Божиновски)
-Дубравка Рубен: Книга за сите генерации (Зборникот трудови „Мис Стон“ – четвртиот македонски игран филм)

Leave a comment