Преземи: КИНОПИС БР.18

 

СОДРЖИНА

 

ЈУБИЛЕЈ
50 години од формирањето на „Вардар-филм“-
-Илинденка Петрушева: 1947 година – почеток на организираното филмско производство во Македонија

ФИЛМОТ КАКО ИНТЕРТЕКСТ
-Георги Василевски: Променливата стварност и алузивноста на филмскиот факт
-Хрвоје Турковиќ: Дали е сценариото книжевно дело
-Мирослав Чепинчиќ: Кон семиолошкото толкување на филмот
-Анте Петерлиќ: Прилог кон проучувањето на филмскиот цитат

ПОВОДИ
По промоцијата на документарниот филм „Македонската книга на живите“
-Георги Василевски: Зборот воскреснат во филмската слика

СВЕТСКО ФИЛМСКО НАСЛЕДСТВО
-Виторио Мартинели: Белешки за култот кон филмските ѕвезди во италијанскиот нем филм
-Тадеуш Мичка: „…Живееме во свет, кој за себе нема идеја…“ (за филмското творештво на Кшиштов Кешловски)

ИНТЕРВЈУ
-Сузана Тодоровска: Фотографијата – патување без дестинација (интервју Кит Арнет)

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД
-Мирослав Чепинчиќ: Малечок трактат за телевизијата
-Петар Волнаровски: Научната фантастика и филмот
-Георги Василевски: Враќање на фетишот

ФИЛМОВИ
-Роберт Алаѓозовски: Од антиимперијалистички роман до филмска љубовна драма (за филмот „Англискиот пациент“)
-Сунчица Уневска: Оаза на малите птици (за филмот „Англискиот пациент“)
-Мими Ѓорѓоска: Лавиринтот на ирската историја (за филмот „Мајкл Колинс“)

ФЕСТИВАЛИ
-Благоја Куновски: Доминација на насилството (за 50-от јубилеен Кански фестивал)

ХРОНИКА
-Владимир Љ. Ангелов: Фрагменти од вториот филмски форум во Стразбур (импресии)

 

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 18 е донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment