КИНОПИС БР.19 ПРЕЗЕМИ

 

СОДРЖИНА

 

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ
(прилози за историјата на филмот во Македонија)
-Костадин Костов: Нови сведоштва за патувачкото кино „Ексцелзиор“ во Скопје

ТЕОРИЈА
-Мирослав Чепинчиќ: Естетски претпоставки на сценариото

ФИЛМОТ ВО БАЛКАНСКИОТ КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ
-Дејан Косановиќ: Почетоците на филмот во Риека
-Вјекослав Мајцен: Културолошките и социјалните основи на филмовите во Школата за народно здравје во светлината на идеите на браќа Радиќ
-Костадин Костов: Филмските опуси на Јосип Новак и Стеван Мишковиќ во бугарскиот филм

ПОВОДИ
-Коста Крпач: Педесет години „Вардар филм“

МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ДЕНЕС
за играниот филм „Џипси меџик“ на Столе Попов
-Георги Василевски: Лажните лица и одмаздата на смртта
-Мирослав Чепинчиќ: За филмот „Џипси меџик“
-Роберт Алаѓозовски: (Разводнета) сатира
-Петар Волнаровски: А магијата на „Џипси меџик“?
-Љубомир Костовски: Пат до Индија

за играниот филм „Преку езерото“ на Антонио Митриќески
-Георги Василевски: Поетика на стоицизмот

ЕСЕЈ
-Роберт Алаѓозовски: Сто години „Островот на др. Моро“

ФИЛМОВИ
-Мими Ѓоргоска: Моќниот сјај на едноставноста (за филмот „Сјај“ на Скот Хикс)

ФЕСТИВАЛИ
-Благоја Куновски: Филмскиот одраз на животот или живот проектиран во филм (за 41. Лондонски филмски фестивал)

ФИЛМОТ И ЛИКОВНИТЕ УМЕТНОСТИ
-Сузана Милевска: Проекција во пештерата (за изложбата „Целулоидна пештера“ одржана во Њујорк, 1997 година)

ИЗДАНИЈА
-Игор Старделов: Естетичка историја на филмот

ХРОНИКА
-Весна Масловариќ: Интензивирање на заштитата и презентирањето на кинематографското и аудиовизуелното наследсво во регионот на Евромедитеранот ( за конференцијата за евромедитеранско аудиовизуелно и кинематографско наследство, одржана во Шпанија, 1997 година)

 

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 19 е донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment