КИНОПИС БР.2 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ

(прилози за историјата на филмот во Макеоднија)

-Игор Старделов: Македонскиот фронт (1916-1918) во сочуваниот филмски документ

-Марко Ковачевски: Филмската активност на Хигиенскиот завод – Скопје и снимателската дејност на Стеван Мишковиќ

-Борис Ноневски: Камерниот киноприкажувач Панде Христовски од Ресен

-Илинденка Петрушева: Белешки за животот на еден Agfa-man (за животот и делотот на Благоја Поп Стефанија, еден од пионирите на филмот во Македонија

-Дубравка рубен:Благоја Дрнков – предизивк по неочекуваното (Продолжение од минатиот број)

МАКЕДОНСКИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ДЕЈЦИ

-Павлина Гргуревиќ: Животот посветен на филмот (за животот и делото на тонскиот снимател Бојне Петковски)

ТЕОРИЈА

-Јадранка Владова:Визуелизација на книжевен текст (за релацијата книжевност – филм)

-Мирослав Чепинчиќ: Етичките простори на филмот

ДОСИЕ

-Олгица Трајковска: Филмската дејност во диоптријата на правната регулатива

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД

-Владимир Величковски: Mакедонскиот филм на плакат

СРЕДБИ

-Благоја Куновски: Разгово со Душан Вукотиќ

ЕСЕЈ

-Сузана Милевска: Опскурни повторувања (еден поглед кон филмската фотографија

ФОТОРГАФИЈА

-Џулио Карло Арган

фотографијата

ВИДЕО

-Фидан Јаќовски: Ништо не се споредува со тебе (за видео спотот со Шинид О Конор)

ПОВОДИ

-Дубравка Рубен: Универзитетот на уметностите или..(разговор со Владимир Милчин по повод 20-годишнината на ФДУ во Скопје)

IN MEMORIAM

-Георги Василевски: Тајната на лицеот (за Димитар Гешовски

-Љупчо Тозија: Добра ноќ мој Лорде(за Сер Лоренд Оливие)

ФЕСТИВАЛИ

-Георги Василевски:Трагата води кон добриот филм (Венеција 89)

НОВИ ИЗДАНИЈА

-Јелена Лужина:Критички говор (за книгата на г. Василевски„Време на филмот“)

-Мирослав Чепинчиќ: Врз искушенијата на критичарот (за книгата на Ц.Станоевски„Искушението-филм“)

ХРОНИКА

-Кинотека на СРМ добитник на повелбата на култура за 1989 год

-Цветан Гавровски:Моделот ја открива својата човечка домензија (скопскиот фото клуб „елема“ повторно во Нирнберг)

-Рихард Иванишевиќ

Хајнрих Циле – хроничар на амбиенти(кон ретроспективната изложба на Хајнрих Циле во Битола)

-Се снима „Ден за тетовирање“ (фото репортажа)

Leave a comment