КИНОПИС БР. 20-21 ПРЕЗЕМИ

ИСТОРИЈА
-КОСТАДИН КОСТОВ: Нови сведоштва за престојот на Јанаки Манаки во бугарскиот град Пловдив
-ЈАНКО ТРАВЕН: Словенците за време на пронаоѓањето на кинематографот

ФИЛМОТ ВО БАЛКАНСКИОТ КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ
-ДИМИТРИНА ИВАНОВА: Бугарскиот филм и книжевност во периодот меѓу двете светски војни

ДОСИЕ
-МАТО КУКУЛЈИЦА: Новите европски иницијативи во филмскоархивската правна практика

ИСТРАЖУВАЊЕ
-ЕЛИЗАБЕТА КОНЕСКА: Прилог кон проучувањето на развојот на етнолошкиот филм во Македонија

ЕСЕИ
-БЛАГОЈА РИСТЕСКИ – ПЛАТНАР: Сабјестиот тигар

ИНТЕРНЕТ
-АЛЕКСАНДАР ПРОКОПИЕВ: Интернет на дело
-Лик Бесон и “Петтиот елемент” на Интернет

ЈУБИЛЕЈ
-ИЛИНДЕНКА ПЕТРУШЕВА: Кон 50-те години на Кино-сојузот на Македонија

ИНТЕРВЈУ
-ДУБРАВКА РУБЕН: Визуелизацијата – повикување на животот (разговор со Јежи Вујчик)

IN MEMORIAM
Стенли Кјубрик (1928-1999)
БЛАГОЈА КУНОВСКИ: Кроки за портрет

ФИЛМОВИ
-МИМИ ЃОРГОСКА: Четирите (на)враќања на Марио Суарес (за филмот „Танго” на Карлос Саура)
-БЛАГОЈА КУНОВСКИ: Филмски триптих (за филмовите “Животот е убав” на Роберто Бенини, “Со војна против вистината” на Бери Левинсон и “Тенката црвена линија” на Теренс Малик)

ФЕСТИВАЛИ
-БЛАГОЈА КУНОВСКИ: Неподносливо време на самотијата (кон 43-от Лондонски филмски фестивал)
-БЛАГОЈА КУНОВСКИ: Доминантна американијада (кон 50-от Берлински фестивал – Берлинале 2000)

ФОТОГРАФИЈА
-РОБЕРТ ЈАНКУЛОСКИ: Во фотографијата нема трикови, постои само наука (осврт кон книгата “Фотографија” на Владимир Плавевски)
-РИЧАРД ИВАНИШЕВИЌ: Уметничките авантури на француската фотографија

КИНИГИ
-ВЛАДИМИР Љ. АНГЕЛОВ: За книгата “Едисоновиот кинетоскоп и неговите филмови, историја до 1896 година” од Реј Филипс

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 20-21 е  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment