КИНОПИС БР.22 ПРЕЗЕМИ

Замина Ацо Петровски

МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ – НА КРАЈОТ ОД МИЛЕНИУМОТ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВСКИ: И сарказмот има свој сурогат (за иrраниот филм „Збогум на ХХ век“, режија: Александар Поповски и Дарко Митревски)

ПЕТАР ВОЛНАРОВСКИ: Барајќи филм (за играните филмови „Збогум на ХХ век” на Александар Поповски и Дарко Митревски, и „Маклабас“ на Александар Станковски)

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВСКИ: Митот се раѓа за да згасне (за филмот „Маклабас“ на Александар Станковски)

ИЛИНДЕНКА ПЕТРУШЕВА: Филм на сеќавања (за играниот филм „Време, живот“ на Иван Митевски)

СУЗАНА МИЛЕВСКА: За соништата и кошмарите, за луѓето и чудовиштата(за IV Скопски меѓународен филмски фестивал)

ИВАНКА АПОСТОЛОВА: XI Меѓународен филмски фестивал во Љубљана

РИЧАРД ИВАНИШЕВИЌ: Од антологискиот фотоалбум (за изложбата на фотографии од браќата Манаки одржана во рамките на 21-от Интернационален фестивал на филмската камера “Браќа Манаки” во Битола)

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВСКИ: Нешто ново во ТВ продукцијата (за ТВ филмовите “Мултилевел” на Горан Тренчовски и “Североисточно од југозапад” на Томче  Стојков)

ЈОРДАН ПАНОВСКИ: Зошто супер 16 мм формат?

РОБЕРТ АЛАЃОЗОВСКИ: Спектрален поглед врз идеоло шките асnекти на творештвото на Оливер Стоун и Спајк Ли

СУЗАНА ТОДОРОВСКА-ПАВЛОСКА: Размислувам и правам филмови! (интервју со Иво Трајков , режисер)

ВЛАДИМИР Љ. АНГЕЛОВ: Новиот голем европски филм (врз примерот на “Танцувач во ноќта” на Ларс Фон Триер)

СУЗАНА ТОДОРОВСКА -ПАВЛОСКА: Фестивал  е фестивал – кога е фести вал! (за XX I Интернационален фестивал на филмската камера „Браќа Манаки” – Битола 2000)

РОБЕРТ АЛАЃОЗОВСКИ: Кршење на кругот (за играниот филм “Одмазда” на Јан Хинтјенс, македонско-белгиска копродукција)

СУНЧИЦА УНЕВСКА: Еден ден тоа лудило мора да престане (за играниот филм “Одмазда” на Јан Хинтјенс, македонско-белгиска копродукција)

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВСКИ: Искушенијата и надежите на кусометражниот филм (2000-та, година на кусометражната продукцијa.)

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 31/32 се донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment