КИНОПИС БР. 23-24 ПРЕЗЕМИ

МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ – ДЕНЕС
За филмот ПРАШИНА на Милчо Манчевски
-Роберт Алагозовски: Жал за Guerrenika
-Сузана Тодоровска-Павлоска: Прашина” – вредна филмска алхемија
-Виктор Канзуров: Прифаќање на различните вистини
-Стојан Синадинов:“Cinema femina” или женското _писмо” во мачо-филмот
-Владимир Љ. Ангелов: Прашина имаме, каде е коњот?

ТЕОРИЈА
-Мирослав Чепинчиќ: Теоретски реминисценции

ДОСИЕ
-Мато Кукулјица: Новите електронски технологии – помош при реставрирањето на филмските материјали (прв дел)

ИСТРАЖУВАЊА
-Ристо Ставревски:Дракула – историја, филм, мит (прв дел)

ГЛЕДИШТА
-Петар Волнаровски: Хуманизам, доблести, можности–филм?
-Живко Андревски:Остро и бистро око

ЕСЕИ
-Виолета Мартиновска: Созерцателната ризница на Андреј Тарковски

СЕЌАВАЊЕ
-Георги Василевски: Градителот на живите слики (Бранко Михајловски, 1924-2000)

ИНТЕРВЈУ
-Илинденка Петрушева: Иднината е во дигиталната техника (интервју со францускиот директор на фотографија Тиери Арбогаст)
-Сузана Тодоровска-Павлоска: Филм – на руски начин! (интервју со рускиот режисер Александар Баширов)

ФОТОГРАФИЈА
-Бојан Иванов: Неколку поуки за претстојниот јубилеј на „Денови на македонската фотографија”
-Роберт Јанкулоски: Боите на Македонија во 1913

ФЕСТИВАЛИ
-Виктор Канзуров: Монсунски ветришта во Венеција (за 58. Венецијански филмски фестивал)
-Сунцица Уневска: Документарноста – одраз на денешнината или на иднината (за 42. Солунски филмски фестивал)
-Живко Андревски: Истражувачка документаристика (за 6. Меѓународен телевизиски фестивал во Бар, Црна Гора, Југославија)

22. Интернатионал Фестивал оф Филм Цамера “Манаки Бротхерс”, Битола, 26–30 Септеври 2001
-Сузана Тодоровска-Павлоска: Фестивалски мегдан
-Владимир Лј. Ангелов: Политиката секогаш е к… – а секој филм не е уметност (фестивалски дневник)

НОВИ КНИГИ
-Мирослав Чепинчиќ: Проблеми и методи на историографијата (за книгата на Георги Василевски „Историја на филмот”, книга I)
-Владимир Љ. Ангелов: Осврт кон книгата ‘Мирно лето’, осмиот македонски игран филм, резултати од симпозиум”

 

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 23-24 е  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment