КИНОПИС БР. 26 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

50 години од првиот македонски игран филм ФРОСИНА

ИСТОРИЈА
Прилози за историјата на филмот во Македонија
-Маријан Цуцуи: Јанаки Манаки воен дописник во 1903? (нови факти за браќата Манаки)

ПРЕДИСТОРИЈА
-Доната Пезенти Кампањони: Сенката

ФИЛМОТ ВО БАЛКАНСКИОТ КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ
-Дејан Косановиќ: Преглед на развојот на кинематографските дејности во Босна и Херцеговина (1897 1945), втор дел

МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ДЕНЕС
-Петар Волнаровски: Трилогија комплекс целост (за документарниот филмски серијал ЦРНА, НО ПРЕКРАСНА на Благоја Ристески-Платнар)
-Георги Василевски: Искушенијата на документарниот филм (задолгометражниот документарен филм РАДОСТ НА ЖИВОТОТ на Светозар Ристовски)
-Петар Волнаровски: Документарна симфоника (за долгометражниотдокументарен филм РАДОСТ НА ЖИВОТОТ на Светозар Ристовски)
-Георги Василевски: Филмот СУДИЈАТА како повод (разговор со Жанета Вангели)

ПРЕТРАГИ
-Жарко Кујунџиски: Да се убие или да се самоубие? (компаративнисогледувања на релацијата: Страдањата на младиот Вертер од Јохан Волфганг Гете и РОДЕНИ УБИЈЦИ на Оливер Стоун)

23. ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ФИЛМСКАТА КАМЕРА БРАЌА МАНАКИ ВО БИТОЛА
-Мирослав Чепинчиќ: Обновена доверба или потврда на традицијата
-Петар Волнаровски: Уште еден фестивал
-Владимир Љ. Ангелов: Филмски футуристи Тонино Дели Коли и Роби Милер

ИН МЕМОРИАМ
-Коста Крпач: Остануваат сеќавањата (Никола Никица Лазаревски, 1931-2002)
-Мирослав Чепинчиќ: Оттргната позлата (Били Вајлдер, 1906-2002)М

ИНИЦИЈАТИВИ
-Борис Ноневски: Кинотечна програма во Битола

ФЕСТИВАЛИ ФИЛМОВИ
-Стојан Синадинов: Зошто овој свет е толку тажен?! (за 43.Интернационален филмски фестивал во Солун)
-Благоја Куновски: Приказна за една атипична Французинка (за филмот НЕОБИЧНАТА СУДБИНА НА АМЕЛИ ПУЛЕН на Жан Пјер Жене)
-Стојан Синадинов: Болшевици и меншевици од иднината (за филмот МАЛЦИНСКИ ИЗВЕШТАЈ на Стивен Спилберг)
-Билге Емин: Човекот што го создаде поимот типичен турски филм(интервју со турскиот режисер Халит Рефиг)
-Сузана Тодоровска-Павлоска: Филмовите си ги продавам, но не исовеста филмаџии во кругот (интервју со иранскиот режисер Џафар Панахи)

ТЕЛЕВИЗИЈА
-Љубомир Костовски: Алегориско читање на историјата (за ТВ филмот ВАМПИРЏИЈА на Горан Тренчовски)
-Живко Андревски: Споени медиуми видлив ефект (за белезите, функцијата и квалитетот на телевизискиот запис настанат какоснимка на театарска претстава)

ФОТОГРАФИЈА
-Бојан Иванов: За старото и новото (Фотомедија 2002)

АМАТЕРСКИ ФИЛМ
-Илинденка Петрушева: Извесен поглед (македонскиот аматерски филмво 2002 година)

НОВИ ТЕХНИЧКИ МОЖНОСТИ
-Јордан Пановски: 24п нова ера во телевизијата и филмот

КНИГИ
-Јелена Лужина: Долга приказна за подвижните слики (за книгата на Георги Василевски Историја на филмот, книга II)
-Бојан Иванов: Книга без содржина (за монографијата Живко Јаневски од Владимир Величковски)

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 26 е донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment