КИНОПИС БР. 27 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА – Прилози за историјата на филмот во Македонија
-Весна Масловариќ: Чарлс Урбан и неговото значење за македонската кинематографија
-Илинденка Петрушева: Тетоо наше ка мау Париз (белешки за старотокино Балкан од градот под Балтепе)

ПРЕДИСТОРИЈА
-Доната Пезенти Кампањони: Магичните кутии

ДОСИЕ
-Игор Старделов: To Preserve and to Present (прилози за развојот на филмската архивистика)
-Владимир Љ. Ангелов: Во фокусот заштита на визуелнотопаметење (59. Конгрес на ФИАФ, 1-7 јуни 2003)
-Мими Ѓоргоска-Илиевска: Филмското наследство потпора наевропскиот идентитет (конференција во Солун на тема Филмоти аудиовизуелниот сектор во пресрет на проширувањето наЕвропската унија,25-27 мај 2003)

АРХИВСКИ ТРЕЗОРИ
-Владимир Љ. Ангелов: Приказна од филмската митологија (за и околу филмот Лола Монтез на Макс Офилс)

ПОРТРЕТ
-Павлина Пановска: Белешки за животот и творештвото на Никола-Никица Лазаревски (1931-2002)

ЈУБИЛЕЈ – 50 години синемаскоп
-Јордан Пановски: Пропорции на филмската сликаМЕРИДИЈАНИ
-Георги Василевски: Континуитетот и преобразбите на рускиот филм

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД
-Виктор Канзуров: Да се победи стравот од смртта!
-Сунчица Уневска: Кога музиката живее во човекот (кон книгата ифилмот ПИЈАНИСТ)
-Роберт Алаѓозовски: Кога марионетите ќе ги искинат конците (поповод филмот Боливар, тоа сум јас)

ФЕСТИВАЛИ
-Благоја Куновски: Фестивалски диптих (за филмските фестивали воЛондон 2002 и во Берлин 2003)
-Жарко Кујунџиски: Шест години разни филмски приказни (за 6.Скопски филмски фестивал)

ТЕЛЕВИЗИЈА
-Живко Андревски: (Не)насетени и (не)искористени можности(историското на ТВ екранот)

АМАТЕРСКИ ФИЛМ
-Благоја Куновски: Со стандарден квалитет (кон 32. Државен фестивална непрофесионалниот филм)

НОВИ КНИГИ
-Мими Ѓоргоска-Илиевска: Солунските атентатори споменик начовечкото достоинство (за книгата Солунските атентатори македонски игран филм, Кинотека на Македонија, 2003)

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 27 е  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment