КИНОПИС БР. 28 ПРЕЗЕМИ

Прилози за историјата на филмот во Македонија

– Саша Дукоски-Илинденка Петрушева: И Кичево кино имаше (белешки за старите кина во Кичево)
– Александра Младеновиќ: Првата кинопретстава во Скопје?
– Лорен Манони: Магичните кутии (2)
– Георги Василевски: Дијалог на спротивставените теоретски модели (историски аспекти на теоријата на филмот)
– Весна Масловариќ: Филмските прегледи – неодминливи визуелни документи за повоената македонска историја
-Игор Старделов: Ле гиорнате дел цинема муто 2003 (белешки од фестивалот на немиот филм во Сачиле – Италија)
– Илинденка Петрушева: Филм-есеј (кон документарниот ТВ филм „Освојување на слободата“ на авторите Никола Калајџиски и Иван Митевски-Копола, МРТВ, 2003)
– Игор Старделов: Две изложби за два големи јубилеја (за кинотечните изложби „100 години Илинден на филм“ и – Кино Манаки 1923- 2003“)
– Владимир Љ. Ангелов: Хенрик Гален – парадигма на едно време
– Мирослав Чепинчиќ: Собирање околу згаснатиот пламен (потсетување на филмовите на Џон Франкенхајмер и Џорџ Рој Хил)
– Благоја Куновски: Јасуџиро Озу – родоначалник на јапонскиот филм
– Владимир Љ. Ангелов: Филмски маратон – размислувања на тема: дали постои криза во македонската кинематографија
– Жарко Трајаноски: Аппетитио принципии и затворениците во пештерата
– Благоја Куновски: Фестивалски диптих (за фестивалите во Кан и Венеција, 2003)
– Петар Волнаровски: Издание за филмски гурмани (за 24. Интернационален фестивал на филмската камера -Браќа Манаки“, Битола, 2003)
– Георги Василевски: Квалитативен кусок на фестивалската вага (по 44. меѓународен фестивал во Солун)
– Јордан Пановски: Дигитално кино
– Мими Ѓоргоска-Илиевска: Прв чекор кон Историјата на филмот на Балканот (за книгата „Развојот и проникнувањата на балканските национални кинематографии во периодот од 1895 до 1945“ – резултати од научен симпозиум, Кинотека на Македонија, Скопје, 2003)
– Петар Волнаровски: Длабење во знаењето (за монографијата „Манаки“ од м-р Игор Старделов, во издание на Кинотеката на Македонија, Скопје, 2003)
– Владимир Илиевски: Верата и скепсата на Јиржи Менцел (за книгата на Јиржи Менцел „Вера и скепса“, издание на Центарот за културна иницијатива – Штип, 2000)
– Мими Ѓоргоска-Илиевска: Воведна и водечка книга за проучувањето на филмот и комплетните сфери на филмската естетика (“An Introduction to The Film Studies”, Routlege, USA, 2003 – „Вовед во проучувањето на филмот“)
– Од снимањето на играниот филм „Бал-кан-кан“ и на краткиот игран филм „Бубачки“

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 28 е донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment