КИНОПИС БР. 29-30 ПРЕЗЕМИ

ЈУБИЛЕЈ

60 години од АСНОМ
Промоција на ДВД изданија на македонските играни филмови

Борис Ноневски: Промотивна реч

ИСТОРИЈА
Прилози за историјата на филмот во Македонија
-Илинденка Петрушева: Занаетчискиот еснаф и филмот (за кината возанаетчиските домови во Куманово и во Прилеп)

ПРЕДИСТОРИЈА
-Доната Пезенти Кампањони/Лорен Манони: Магични кутии

ТЕОРИЈА
-Георги Василевски: Големите почетоци на теоријата на филмот Сергеј Ејезенштејн
-Сергеј М. Ејзенштејн: Дијалектички пристап кон филмската форма

ИСТРАЖУВАЊА
-Мими Ѓоргоска-Илиевска: Интермедијалноста како сегмент напроучувањето на филмот

ФИЛМСКИ ТРЕЗОРИ
-Слаѓан Пенев: Стенли Кјубрик (1928-1999) филмскиот хирург надваесеттиот век

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД
-Владимир Илиевски: Филмското дело наспроти државата изабраната Црниот бран во југословенската кинематографија

ИН МЕМОРИАМ
-Илинденка Петрушева: Тажно е кога заминуваат пријателите (Мирон Черњенко, 1931-2004)

ПОВОДИ
-Мирослав Чепинчиќ: Неподмитливата доследност нанеотповикливоста (сеќавање на Бранко Варошлија)
-Бранко Варошлија: За киното на Пане Напе

ФЕСТИВАЛИ ФИЛМОВИ
-Благоја Куновски: Фестивалски диптих (за фестивалите во Лондон/2003 и во Берлин/2004)
-Жарко Кујунџиски: Се викам Скопје фест, Скопје филм фест 007 (кон7. Скопски филмски фестивал)
-Виктор Канзуров: Нежниот бакнеж меѓу животот и филмот (меѓудругото и за филмот на Кен Лоуч Нежен бакнеж)
-Сунчица Уневска: Мистериозната врска меѓу уметникот и неговатаинспирација (за книгата Девојката со бисерна обетка и заистоимениот филм на Петер Вебер од 2003 година)
-Петар Волнаровски: Човек на човека му е.пес?! (за филмотДогвил на Ларс вон Триер, 2003 година)
-Жарко Трајаноски/Марко Петрушевски: Дваесет и девет палми:француска ди/верзија на Умри машки (дијалог за филмот Дваесет и девет палми на Бруно Димон од 2003 година)

ФОТОИЗЛОГ
-Анри Картие-Бресон (1908-2004)

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 29/30 се  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment