КИНОПИС БР. 31-32 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА
Прилози за историјата на филмот во Македонија
-Илинденка Петрушева: Со бубикоф фризури како Лиа де Пути (штипските кина во минатото)
-Доната Пезенти Кампањони/Лорен Манони: Магични кутии

МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ДЕНЕС
-Слаѓан Пенев: Големата приказна еден роман и еден филм (ГОЛЕМАТА ВОДА на Иво Трајков)
-Петар Волнаровски: Големиот избор (ГОЛЕМАТА ВОДА на ИвоТрајков)
-Сунчица Уневска: Запрено време (КАКО ЛОШ СОН на АнтониоМитриќески)
-Роберт Алаѓозовски: Повторно откривање на ангажираноста (КАКО УБИВ СВЕТЕЦ на Теона Стругар Митевска)
-Петар Волнаровски: Ем Бал, ем Кан-кан!?! (БАЛКАНКАН на ДаркоМитревски)
-Георги Василевски: Надеж има (иновациите и анахронизмите нановиот македонски игран филм)
-Владимир Љ. Ангелов: Нашите манџи (СПИСОКОТ НА ТОНИ МАНЏА, документарен филм на Марија Џиџева)
-Виктор Канзуров: Без излез и без избор? (БУБАЧКИ, краток игранфилм на Игор Иванов-Изи)
-Ана Стојаноска: Сликовита симболика на исконското (УМЕТНОСТА НАМОЛИТВАТА, документарен филм на Стефан Шашков)

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД
-Живко Андревски: На публиката ѝ треба пропаганда

ВО ФОКУСОТ
-Огњан Ковачев: Хомеопатија на насилството во филмот на Балканот
-Жарко Кујунџиски: Насилството врз жената како феномен вонајновите филмови

ИН МЕМОРИАМ
-Мирослав Чепинчиќ: Живот испишан врз монтажната маса (Драгомир Панков, 1920-2004)
-Георги Василевски: На крајот од патот до бесконечноста(Илија Џувалековски,1915-2004)
-Весна Масловариќ: Кочо Недков (1924-2004)
-Мирослав Чепинчиќ: Синеастички судбини (едно потсетување наопусот на филмскиот режисер Живорад Митровиќ, 1921-2005)

ФЕСТИВАЛИ
-Владимир Љ. Ангелов: Да се разговара за филм: три бои црвено (25.Меѓународен фестивал на филмската камера Браќа Манаки,Битола)
-Душко Димитровски: Во знакот на квалитетот (10. Меѓународенфилмски фестивал, Сараево)
-Благоја Куновски: Доминација на европскиот филм (48. Лондонскифилмски фестивал)

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 31/32 се  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment