КИНОПИС БР. 33-34 ПРЕЗЕМИ

Содржина:

Јубилеј – 30 години  Киноrека на Македонија
-Борис Ноневски:30 години Киноrека на Македонија

Хронологија
30 години Киноrека на Македонија (И.Петрушева)
-Игор Старделов: Меѓу сонот и јавето (изјави, сеќавања, впечатоци)
– Колегите и соработниците имаат збор

ПОРТРЕТ
-Дубравка Рубен: Ацо Петровски – градител и чувар на домашното филмско наследство

ИСТОРИЈА
-Владимир Цветковски: Филмски проекции на почетокот на Првата светска војна
-Илинденка Петрушева: На езерскиот брег – кино! (за старите кина во Охрид и Струга)
-Маријан Цуцуи: 150-годишнина од Кримската војна и првите воени фотографии

ТЕОРИЈА
-Џанфранко Бететини: Филмот како израз

ПРЕТРАГИ
-Атанас Чупоски: Де(ре)конструкција на ‘Господарот’ и на ‘Прстените’
-Кирил Пенушлиски: Значењето на звукот во филмот М на Фриц Ланг
-Виолета Петрова: Хипертекстуалноста, лавиринтот и филмските циклуси: наративни хомологии меѓу Павиќ и Манчевски
-Борјана Божиновска: За делото Јад од режисерот Кирил Ценевски

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД
-Живко Андревски: Македонските романи како можност за македонскиот филм

МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ДЕНЕС
-Георги Василевски: Птиците ќе летаат и на дожд
-Петар Волнаровски: Илузија на геризот

За играниот филм КАРАУЛА на Рајко Грлиќ

-Слаѓан Пенев: Болеста што ја разјаде татковината
-Дејан Трајкоски: Ништо не смее да не` изненади
-Сунчица Уневска: Бесконечните трагања пo вистинскиот допир (за играниот филм КОНТАКТ на Сергеј Сrанојковски)
-Горан Тренчовски: Поетска визура на турскиот дел од светот (за документарниот филмски серијал ТУРСКИ ЧАЈ на Петра Селишкар)
-Петар Волнаровски: Еднаш кабадаја… (за играно-документарниот филм КАБАДАЈА на Филип Јовановски и Деан Дамјановски)

IN MEMORIAM
Димитрие-Рули Османли (1927-2006)

-Илинденка Петрушева: Добра ноќ, Маестро
-Борис Ноневски: Проштално слово
-Димитрие-Рули Османли: Четири животи во еден (мал катехизис за моите сознанија и искуства)

ФЕСТИВАЛИ
-Сунчица Уневска: Европските филмски фестивали со нов профил (Сараево, Карлови Вари, Солун)
-Благоја Куновски: Просечно издание (56.Филмски фестивал во Берлин, 2006)

НОВИ КНИГИ
-Игор Старделов: Филозофија на аудиовизуелното архивирање (Реј Едмондсон: “Аудиовизуелно архивирање- филозофија и принципи”)
-Георги Василевски: Дилеми во перцепирањето на поделбите (Мими Горгоска-Илиевска: “Книжевноста во дијалог со филмот”)
-Владимир Љ. Ангелов: Сонце на полица (Илинденка Петрушева: “Сонце на дирек”)

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 33-34 е донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment