КИНОПИС  БР.35 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА
-Георги Василевски: Надежта последна исчезнува (од најновата продукција на македонскиот игран филм – Превртено, Јас сум од Титов Велес, Сенки)
-Петар Волнаровски: Кога има – има, ама како? (Тајната книга, Превртено, Сенки)
-Влатко Галевски: Ре-креативна продукција 2007 (Боли ли?, Јас сум од Титов Велес, Превртено, Бабички на револуцијата, Сенки)
-Благоја Куновски: Боли ли? – првиот балкански догма филм
-Владимир Љ. Ангелов: Судбината како артефакт (Јас, мојот живот без некои работи, Девојчето и нејзината хармоника, Дом?)
-Сунчица Уневска: Во потрага по рајот на земјата (Бабички на револуцијата)
-Петар Волнаровски: Еволуција, Револуција… или Ре-еволуција? (Бабички на револуцијата)
-Жарко Кујунџиски: 39 филмови, 8 денови, 6. издание (Синедејс 2007 – версус курентниот македонски долгометражен игран филм)
-Илинденка Петрушева: А кината?

ДОСИЕ
-Мими Ѓоргоска-Илиевска: Легислативата за заштита на аудиовизуелните добра дел од стратегијата за заштита на културното наследство

ИСТРАЖУВАЊА
-Дојрана Прокопиева: Компаративна анализа на музиката во четири играни филмови од поновата македонска продукција

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД
-Дејан Василевски: Телевизорот: Тројански коњ во нашите домови

ПОВОДИ – Новиот романски филм
-Владимир Љ. Ангелов: Сличностите што нé прават различни (поглед врз новиот бран романски филмови)

Американската литература на филм
-Џон Дин: LitFlicks: Адаптирање на литературата во филм

НОВИ КНИГИ
-Игор Старделов: Фотографијата и филмот на почвата на Македонија (за16-та книга од макропроектот „Историја на културата на почвата на Македонија”, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, 2007)

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 35 е  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment