Преземи: КИНОПИС БР.36

СОДРЖИНА

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА
– Петар Волнаровски: Кога има – има… ама како? (за играните филмови ЈАС СУМ ОД ТИТОВ ВЕЛЕС на Теона Митевска Стругар и БОЛИ ЛИ? на Анета Лешниковска)
– Благоја Куновски: За филмот ЈАС СУМ ОД ТИТОВ ВЕЛЕС на Теона Митевска Стругар
– Влатко Галевски: Планетаризмот на Киро Урдин
– Илинденка Петрушева: Под ѕвезденото небо на Астраион (за и околу Астерфест, Фестивал на филмските автори од Југоисточна Европа – Струмица)
– Жарко Кујунџиски: Добредојде на оружјето, збогум на фестивалите? (Синедејс, Скопје, 2008)
– „Манаки” за почетници (како се роди Фестивалот на филмската камера во Битола)

ТЕОРИЈА
– Пејзли Ливингстон: Неколку тези за филмот како филозофија

ДОСИЕ
– 64. Конгрес на ФИАФ
– Не фрлајте го филмот! (манифест по повод 70-годишнината на ФИАФ)
– Игор Старделов: Филмови спасени од заборавот (за филмската заштита и реставрацијата на филмови во Кинотеката на  Македонија во 2008 година)
– Мими Ѓоргоска-Илиевска: Немиот филм – магија и провокација (27. фестивал на немиот филм, Порденоне, 2008)
– Игор Старделов: Миракулите на филмската историја (по повод 22. издание на фестивалот Il cinema ritrovato, Болоња, 2008)

ИН МЕМОРИЈАМ
– Бранко Гапо (Тетово, 1931 – Скопје, 2008)
– Илинденка Петрушева: Замина волшебникот

ИСТРАЖУВАЊА
– Весна Масловариќ: Македонија во Втората светска војна низ филмските журнали од фондацијата Бугарско дело 1941-1944

ФОТОГРАФИЈА
– Валентино Димитровски: Цветко Иванов (по повод ретроспективната изложба во Музејот на град Скопје, декември 2007 – јануари 2008)

ТОЛКУВАЊА
– Атанас Чупоски: Приказната, времето и гледната точка во филмот ВЕЧНИОТ СЈАЈ НА НЕПОБЕДЛИВИОТ УМ (наратолошка студија)

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД
– Сунчица Уневска: Кули во облаците (кон филмот БЕЛЕШКИ ЗА ЕДЕН СКАНДАЛ на Ричард Еир и кон истоимениот роман на Зое Хелер)

ПОВОДИ – Филмски циклус посветен на Р.В.Фасбиндер
– Игор Старделов: По повод циклусот Фасбиндер – јас сум романтичен анархист
– Илинденка Петрушева: Фасбиндер: Јас сум романтичен анархист (кроки за портрет)
– Фасбиндер за себе, за филмот и за други нешта…

Желимир Жилник во Кинотеката на Македонија
– Владимир Илиевски: Творештвото на Желимир Жилник – простор помеѓу бесконечната фикција и суровата фактографија
– Борка Павичевиќ: Да се одбере оној во чии раце вистината е делотворна или за РАНИТЕ ТРУДОВИ на Желимир Жилник

ХРОНИКА
– Нашите филмови на домашни и светски фестивали

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 36 е  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment