Преземи: КИНОПИС БР 4 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

 

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ

(прилози за историјата на филмот во Македонија)

-Дејан Косановиќ

Последниот сведок (Битолските евреи на фотографиите на Милтон Манаки

-Илинденка Петрушева:

Ајде да снимаме филм! (за амтерскиот филм во Макеоднија во педесетитте години)

ПОРТРЕТ

Драгомир Фелба

-Павлина Пановска

Момчето од Буњаковец

-Љупчо Тозија

Едно лице: стотина ликови

МАКЕДОНСКИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ДЕЈЦИ

-Игор Старделов

Никола Христовски-Дон Кихот на македонската кинематографија

ТЕОРИЈА

-Јадранка Владова:

Кој се плаши од вештерките?(релацијата книжевност – филм, низ аспектот на хоророт за деца)

-Асан Ердован:

Категоријалните проблеми на есететиката на филмот-Стилот и есететскиот идела кај филмот

ДОСИЕ

-Олгица Никола Трајковска:

Видеото во нормативната регулатива

Средби

-Дубравка Рубен:

време на отапеност?(разговор со Ацо Дуковски, директор на Градски кина во Скопје)

ВИДЕО

-Младен Србиновски:

Видеото и провинцијата

ГЛЕДИШТА

Стојан Синадинов:

Магичен реализам (постои ли „Сараевска филмска школа“?)

ЕСЕЈ

-Фидан Јаќовски:

Како губат мајсторите

ПРОТКАЈУВАЊА

-Конча Пирковска

Во потрага по загубениот човек

-Владимир Величковски

Присуство на фотографијата во сликарството на Родољуб Анастасов

ПРЕТРАГИ

во потрага по новиот актер

-Еуџенио Барба:

Енергијата на актерот:машкото и женското versus animus и анима

ФОТОГРАФИЈА

– Небојша Вилиќ

Уметноста на фиксирањето на сенки (150 години од/американската/фотографија)

ПОВОДИ

Југословенски фестивал на филмската камера „Милтон Манаки“ 1990

-Мирослав Чепичиќ:

Фестивал на филмската камера во Битола – дванаесетти пат

-Зорица Јевремовиќ:

Враќање во Македонија

ФЕСТИВАЛИ

-Георги Василевски:

Светот е единствен и во разликите (Венеција 90)

АВТОРИ – ФИЛМОВИ

-Сузана Милевска

Духотомии и метафори (деконструкција на системот на разлики во филмовите на Питер Гринавеј)

-Мирољуб Вучковиќ

Приказна за ненаративното (изградба на неможното или да не се сеќаваш на своите сништа – филмовите за Питер Гринавеј)

-Златко Андреевски:

За филмот „Дик Трејси“

-Оливер Секуловски:

„Диви во срцето“ или од онаа страна на доброто и злото

IN MEMORIAN

-Владимир Георгиевски:

Иконографијата на Сергеј Параџанов како светлина на нашите заборавени претци

-Илинденка Петрушева:

Во самотија и тишина (Грета Гарбо)

НОВИ ИЗДАНИЈА

-Јелена Лужина:

Чудо од книга (за книгата на Ингмар Бергман „Мојот живот/летерна магика“

-Кети Карафилова:

Монтажа како животен проект (за книгата на Џузепе Ѕигања „Пазолини и смртта“)

ХРОНИКА

-Весна Масловариќ:

Кинотека на Македонија – придружен член на ФИАФ

-Игор Старделов:

Нашата Кинотека на прагот на XXI век

Leave a comment