Преземи: КИНОПИС БР. 45-46

СОДРЖИНА

-Мими Ѓоргоска-Илиевска: Хронологии

-Илинденка Петрушева: Предизвик

-Хронологија на македонската кинематографија 1895-2014

-Хронологија на Кинотеката на Македонија 1974-2014

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 45/46 се  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment