Преземи: КИНОПИС БР. 47-48

СОДРЖИНА

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА 2009-2015
-Тони Цифровски: Македонскиот игран филм во периодот 2009-2015 година (за македонската играна филмска продукција во периодот 2009-2015)
-Александар Трајковски: Градење препознатливост: современиот македонски документарен филм /2009-2015/ (за македонската документарна филмска продукција во периодот 2009-2015)
-Дамјана Ивановска: Македонскиот краток игран филм – вежба или занает? (за македонската кратка играна и анимирана филмска продукција во периодот 2009-2015
-Петар Волнаровски: Враќањата на Лазар (за играниот филм ЛАЗАР на Светозар Ристовски, Small Moves Production, 2015)

ИСТОРИЈА
-Атанас Чупоски: Два јубилеја за 2×2 браќа (120 години филм – браќата Лимиер и 110 години филм на Балканот – браќата Манаки)
-Петар Карџилов: Судбината на филмот МАКЕДОНИЈА ВО СЛИКИ /1923-1924/ (за филмот МАКЕДОНИЈА ВО СЛИКИ на Арсениј Јовков, 1923)

ТЕОРИЈА
-Џована Фосати: Врамувајќи го филмот /во транзиција/ (извадок од книгата „Од зрно до пиксел – архивскиот живот на филмот во транзиција“ на Џована Фосати, Универзитетски печат – Амстердам, 2009)

ФЕСТИВАЛИ
-Дамјана Ивановска: Филмот е убав (за 36. издание на ИФФК „Браќа Манаки“ – Битола, 2015)
-Дејан Трајковски: Им служев на боите и осветлувањето (интервју со Јаромир Шофр, директор на фотографија и лауреат на ИФФК „Браќа Манаки“)
-Влатко Галевски: Синедејс 2014 – порти ширум отворени (за 13. издание на Синедејс – Скопје, 2014)
-Стојан Синадинов: Македокс 2015 – солта на реалноста (за 6. издание на Македокс – Скопје, 2015)
-Влатко Галевски: Астерфест 2015 (за 11. издание на Астерфест – Струмица, 2015)
-Игор Старделов: Филмот е чудна сорта (за 34. издание на Фестивалот на нем филм „La Giornate del cinema muto“ – Порденоне, 2015)

КИНОТЕКА
-Александра Младеновиќ: Повторно откривање на филмот (за 29. издание на Фестивалот на нем филм „Il cinema ritrovato“ – Болоња, 2015)
-Александра Младеновиќ: Херкулски подвиг (за 70. Конгрес на ФИАФ – Скопје, 2014)
-Игор Старделов: Кинотеката како дел од дигиталната револуција (за ДВДизданието „77 години живот и 55 години творештво – Љубиша Георгиевски“, Кинотека на Македонија, 2015)

IN MEMORIAM
-Атанас Чупоски: Љубе Петковски (1924-2015)
-Атанас Чупоски: Александар Ѓурчинов (1934-2015)

 

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 47/48 се  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment