Преземи: КИНОПИС БР.53-54 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА
– Златко Ѓелески: ТРАУМИТЕ ОТВОРААТ ДЛАБОКИ РАНИ / осврт кон филмот ТРИ ДЕНА ВО СЕПТЕМВРИ на Даријан Пејовски (2015)
– Дамјана Патчева: „ПАЦОВ“ – ИЛИ ЏГАНОТ НА ОПШТЕСТВОТО КОЕ ПОТФРЛА / осврт кон филмот ЏГАН на Вардан Тозија (2016)
– Ивица Дуковски: СВРТИ НА „М“ ЗА СРЕЌЕН КРАЈ /осврт кон филмот ИСЦЕЛИТЕЛ на Ѓорче Ставрески (2017)
– Тони Димков: СМИНУВАМЕ КАПА ВО ЧЕСТ НА КРЕАЦИЈАТА НА МАЈСТОРИТЕ НА ФИЛМСКАТА ФОТОГРАФИЈА / за 39. издание на ИФФК „Браќа Манаки“ во Битола, 2018
– Тони Димков: РЕАЛНОСТА РЕЖИРА, НИЕ СНИМАМЕ ФИЛМОВИ / за 9. издание на Фестивалот на креативен документарен филм МакеДокс, 2018
– Сунчица Веселиновска: КИНЕНОВА, ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ КОЈ СОЗДАВА ПРОСТОР ЗА НОВИТЕ СВЕТСКИ АВТОРИ / за третото издание на Меѓународниот филмски фестивал на дебитантски филм КинеНова, Скопје, 2018

ФЕСТИВАЛИ НА СТАРИ ФИЛМОВИ
– М-р Игор Старделов: НЕДЕЛА НА МЕЛОДРАМАТА / за 37. Фестивал на немиот филм GIORNATE MUTO – Порденоне, 2018

СТУДИИ
– Д-р Атанас Чупоски: ХРОНОТОПOT ВО „ЈАД“ И „ТАЈНАТА КНИГА“ / компаративна филмолошка студија за филмскиот хронотоп во филмовите ЈАД (Кирил Ценевски, 1975) и ТАЈНАТА КНИГА (Владо Цветановски, 2006)
– М-р Саша Станишиќ: МАЛИТЕ ТАЈНИ НА ГОЛЕМИТЕ ФИЛМСКИ КЛАСИЦИ: МИКЕЛАНЏЕЛО АНТОНИОНИ И ВЕРНЕР ХЕРЦОГ / филмолошка студија за креативните поетики на филмските класици Микеланџело Антониони и Вернер Херцог

АНАЛИЗИ
– Д-р Татјана Пецер: КАКО ЛОШ СОН – ПОЛИТИКАТА НА ТРАУМА ВО БАЛКАНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА / културолошка анализа на балканската kинематографија од почетокот на овој век
– М-р Гани Мехметај: КОСОВСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА ПОМЕЃУ АМБИЦИИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ (НЕ)МОЖНОСТИ / анализа на рецентната состојба на косовската кинематографија

ИСТОРИЈА НА ФИЛМ
– Али Озујар: ИСТОРИЈА НА ТУРСКИОТ ФИЛМ ОД НЕМАТА ЕРА (1895 – 1922): „Филмската продукција во периодот на втората уставна ера“ / историски преглед на турскиот нем филм од периодот на втората уставна

ИСТОРИЈА НА ФОТОГРАФИЈА
– Борис Ноневски: ФОТОГРАФИИ ОД МАКЕДОНИЈА НА ПРВАТА СЕРУСКА ЕТНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА ВО МОСКВА ВО 1867 ГОДИНА / историскоаналитички преглед на фотографските материјали од Македонија на Првата серуска етнографска изложба во Москва, 1867

Дизајнот, дигитализацијата на бројот 53/54 се  донација од Ладислав Цветковски за Кинотека.

Leave a comment