КИНОПИС БР.55-56 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

ЈУБИЛЕИ

ЗБОР-ДВА ОД ДИРЕКТОРОТ

Илинденка Петрушева: ПЕМБЕТО БОЈА НА АЦО ПЕТРОВСКИ – по повод јубилејот
„30 години Кинопис“

Валентино Димитровски: 30 ГОДИНИ „КИНОПИС“ – по повод јубилејот „30 години
Кинопис

Влатко Галевски: ОТКРИВАЊА – по повод јубилејот „30 години Кинопис“

Стојан Синадинов: ЧЕТИРИЕСЕТ ФЕСТИВАЛСКИ ГОДИНИ: ЗРЕЛАТА ДОБА НА
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ФЕСТИВАЛ НА ФИЛМСКАТА КАМЕРА „БРАЌА
МАНАКИ“ – по повод јубилејот „40 години ИФФК Браќа Манаки“

Марина Костова: 25 ГОДИНИ ОД ПРЕД ДОЖДОТ – ПРВИОТ МАКЕДОНСКИ
СВЕТСКИ ПРИЗНАТ КЛАСИК – по повод јубилејот „25 години од ПРЕД
ДОЖДОТ на Милчо Манчевски

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА
Дамјана Патчева: ВТОРА ШАНСА – ФИЛМ ЗА СЕКОЈДНЕВЈЕТО ШТО ПРОГОЛТУВА
– за играниот филм ВТОРА ШАНСА, режија: Марија Џиџева, продукција: Смол
мувс филмс и Биберче продукција, 2019

Александар Трајковски: КРСТОТ КАКО ПРАШАЊЕ НА ЖИВОТ ИЛИ СМРТ – / за
играниот филм ГОСПОД ПОСТОИ, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЈА, режија: Теона
Митевска, продукција: Сестри и брат Митевски,

Златко Ѓелевски: МОДЕРНА БАЈКА ЗА АЛЧНОСТ, ОСАМЕНОСТ И ПОСЛЕДНАТА
ПЧЕЛАРКА ВО ЕВРОПА – за документарниот филм МЕДЕНА ЗЕМЈА, режија:
Тамара Котевска и Љубомир Стефанов, продукција: Аполо медија и Трајс
филмс, 2019)

д-р Атанас Чупоски: ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ – УЧИЛИШТЕ ЗА ФИЛМСКАТА УМЕТНОСТ
– за 40. издание на ИФФК „Браќа Манаки“ во Битола

Тони Димков: ДЕСЕТ ЛЕТА МАКЕДОКС – ПРОСЛАВЕНИ СО ДЕСЕТ МАКЕДОНСКИ
ДОКУМЕНТАРЦИ – за 10. издание на МакеДокс, 2019

м-р Сунчица Веселиновска: ПОТРАГАТА ПО НОВИ ДЕБИТАНТСКИ ПРИКАЗНИ
ПРОДОЛЖУВА – за 4. издание на ИФФ „КинеНова“ – Скопје, 2019

АНАЛИЗИ
акад. Катица Ќулавкова: СОНОТ ЗА ЕЛЕНОТ И СРНАТА: ИНТИМНАТА ПРЕПИСКА
МЕЃУ ТЕЛОТО И ДУШАТА – анализа на филмот ЗА ТЕЛОТО И ДУШАТА, режија:
Илдико Ењеди, 2017

ДОСИЕ
д-р Атанас Чупоски: МАКЕДОНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА ПО ПАДОТ НА
КОМУНИЗМОТ

IN MEMORIAM
Маријана Терзин-Стојшиќ: СЕМЕТО НА ИСТОРИЈАТА НА КИРИЛ ЦЕНЕВСКИ
Стојан Синадинов: IN MEMORIAM, 2018-2019

ФЕСТИВАЛИ НА СТАРИ ФИЛМОВИ
д-р Атанас Чупоски: БОЛОЊА: ФИЛМСКИ ПАТОПИС ВО ШЕСТ ЗАПИСИ – за 33.
издание на Фестивалот на новореставрирани филмови „Ил чинема
ритровато“, 2019

м-р Игор Старделов: ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ИЛИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ – за 38.
издание на ФЕСТИВАЛОТ НА НЕМ ФИЛМ во Порденоне, 2019

ИСТОРИЈА НА ФОТОГРАФИЈА
Благоја Дрнков: 110 ГОДИНИ ФОТОГРАФИЈА – факсимил и превод на првиот
објавен текст од областа на историјата на фотографијата – потпишан
од македонски автор, 1949

КНИГИ
д-р Ганка Цветанова: ЕДЕН ОПШТ ПОГЛЕД КОН КНИГАТА МУЗИКАТА ВО
МАКЕДОНСКИОТ ИГРАН ФИЛМ: ОД „ФРОСИНА“ ДО „ЛАЗАР“ – за книгата
на д-р Александар Трајковски, во издание на Кинотеката на Македонија,
Скопје, 2018

Leave a comment