КИНОПИС БР.7 ПРЕЗЕМИ

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ

(прилози за историјата на филмот во Македонија)

-Ристе Стефановски: Кината во Скопје до 1944 година

ПОРТРЕТ

Кочо Недков

-Весна Масловариќ: Koчо Недков – хроничар на животната орнаментика (за животниот пат на Кочо Недков)

– Георгри Василевски : Факторгафската и лирската вредност на документот (за филмскиот опус на Кочо Недков)

ТЕОРИЈА

– Пјер Паоло Пазолини: Расправа околу кадарот – секвенца или филмот како семиологија на стварноста

АМАТЕРСКИ ФИЛМ

– Илинденка Петрушева: Време на игри и соништа (аматерскиот филм во Македонија кон крајот на педесеттите и почетокот на шеесеттите години)

ПОВОДИ

60 години од раѓањето на Андреј Тарковски

– отец Стефан Санџакоски: Андреј Арсениевич – Тарковски

-хагиограф на филмот

-Кети Каранфилова: Во потрага по апсолутна вистина

(за Тарковски и негова книга ОБЛИКУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО

-Андреј Тарковски: Уметноста – копнеж по идеалот

-Андреј Тарковски: За филмот ЖРТВА

50 години од филмот КАЗАБЛАНКА

-Марко Ковачевски: Додека времето минува

ПРОТКАЈУВАЊА

– Владимир Величковски: Фотографијата – конститутивен елемент во сликарството

ВИДЕО – ТЕЛЕВИЗИЈА

-Небојша Вилиќ: Електронскиот шум како категорија на X-tata estetika

IN MEMORIAM

Д-р Миодраг Мицев 1935 – 1992)

-Миодраг Мицев: Надреализмот до спотот и во него

Сатјаџит Рај (1921 – 1992)

-Мирослав Чепиничиќ: Далечини на дланка (есеистичка скица за творештвото на Сатјаџит Рај)

ФИЛМОВИ – АВТОРИ

-Елизабета Шелева: Филмот како Lustrinzip (за филмот „Готвачот, крадецот, неговата жена и нејзиниот љубовник“)

-Сунчица Уневска: Звуци на животот (за филмот „Кога јагнињата ќе стивнат“ на Џонатан Деми)

– Златко Андреевски: Продавница за европски целулоидни деликатеси или европска продавница за деликатесен целулоид ( за филмот „Продавница за деликатеси“ на Жан – Пјер Жане и Марк Каро)

– Кети Каранфилова: Почетоците на гилемиот режисер (за раните филмови на Бернардо Бертолучи „Пред револуцијата“ и „Стратегијата на пајакот“)

ТРЕНД

-Марко Ковачевски: Ново руво за старите филмови

НОВИ ИЗДАНИЈА

– Дубравка Рубен: Преиспитување на вредностите (за книгата „Волчја ноќ“ – вториот македонски филм“)

– Игор Старделов: Од романтизам до провинциски менталитет (за книгата на Љубиша Георгиевски „Генезата на македонскиот игран филм“)

Leave a comment