Преземи: Кинопис бр.8

СОДРЖИНА

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ

(прилози за историјата на филмот во македонија)

-Александар Крстевски: Киноприкажувачката дејност во Битола од почетокот на столејево до 60-тите години

ТЕОРИЈА

-Хрвоје Турковиќ: Привлечноста на фабулизмот

ИЗВЕСЕН ПОГЛЕД

-Билјана Перчинкова: Филм, наука,гноза

РЕФЛЕКСИИ

-Сузана Милевска: Пролиферација на филмот со други медиуми

ГОДИШНИНИ

30 години од Скопскиот земјотрес

-Игор Старделов: Скопската катастрофа во филмскиот документ

-Илиденка Петрушева: Хроника на еден фестивал (за Меѓународниот фестивал на аматерски
филмови „Средба на солидарноста”

Во пресрет на 100 – годишнината од појавата на филмот

-Весна Масловариќ: На прагот на заборавот (за филмскиот журнал како визуален сведок на 20-от век)

ПРЕТРАГИ

Во потрага по новиот актер
-Еуџенио Барба:
Aнтропологија на театарот

СВЕДОШТВА
– Симон Визентал:
Бегство од себеси (случување околу филмот„ Случајот Одеса)

IN MEMORIAM
Џон Старџес (1911-1992)

-Мирослав Чепинчиќ: Во класичните кинематоргафски простори (за творештвото на Џон Старџес)

СРЕДБИ

-Дубравка Рубен: На изворот на Хипокрена (серија разговори со творците на омнибус-филмот, најнов проект на ТФРЗ ПЕГАЗ од Скопје)

ФИЛМСКИ МЕРИДИЈАНИ

Кан 93
-Благоја Куновски:
Британците и другите

Виена – Виенале 92
-Душко Димитровски:
Во потрага по сопствениот идентитет

Вињети за светскиот филм
-Љубомир Костовски:
Далечен објект, збунет субјект

ФИЛМОВИ
-Златко Андреевски:
На ветераните(сепак) им се простува?
(за филмот НЕПРОСТЕНО на Клинт Иствуд)
-Сунчица Уневска: Авантуризмот како средство за среќен живот (за филмот „Кука” на Стивен
Спилберг)

Три погледи за филмот „До крајот на светото” на Вим Вендерс
-Елизабета Шелева:
До крајот на филмот – како нарцизмот го маѓепсува 21.век

-Ѓорѓи Јаневски: Алиса во градовите
-Сунчица Уневска

НОВИ ИЗДАНИЈА
-Ѓорѓи Василевски:
Aмалгамот на вреднувањето (за книгата на Мирослав Чепинчиќ „Македонскиот игран филм”, прв дел)

Leave a comment