Преземи: Кинотечен месченик бр. 1

 

Содржина:

– Кинотека на РСМ отпочна со дејност

– Резиме на филмската програма на кинотеката во изминатата година

– Филмска програма за периодот јануари-јуни 1977

– Филмска трибина – домаќин: Благоија Куновски – Златниот период на советскиот звучен филм

Leave a comment