Преземи: Кинотечен месечник бр. 15
Скопје, 1979

СОДРЖИНА

ПОВОДИ
Милтон Манаки и неговото дело
-Милтон Манаки – првиот кинематографски зограф на Балканот
-Зборуваат за Милтон Манаки

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
Македонските кинематографи во минатото
-За првото кино во Битола зборува Александар Чому
-Македонскиоте кинематографи од 1935 год.

За македонскиот документарниот филм
-Македонската документаристика
-Филмографија на македонскиот документарен и краткометражен филм за периодот 1945-1970 година

ТЕМАТСКИ БЛОК: ЗА И ОКОЛУ ФИЛМСКОТО СЦЕНАРИО
Од македонското филмско творештво
-Четири одломки од размислувањата на тема „Литературата и филмот“
-Драматургијата во македонскиот филм
-За „Кинотечниот месечник“ зборува академикот Славко Јаневски, автор на сценариото за филмот „Волчја Ноќ“
-Фрагменти од сценариото за филмот „Волчја ноќ“ и романот „И бол и бес“

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
-Сценарио (превод)
-Книжевноста и филмот (превод)

Leave a comment